Godkjent for kommersiell bruk

Scalex 1000P er godkjent for kommersiell bruk og representerer det optimale valget når en bilvekt skal være enkel å flytte, eller når du ønsker å unngå å bygge et vektfundament, for eksempel når arbeidsstedet endres ofte eller ved rivings- eller byggearbeider

Den robuste stålbroen kan brukes for veiing av semitrailere og kan installeres direkte på fast underlag uten ekstra støttekonstruksjoner, noe som gjør installasjonen og flyttingen enkel. Vekten er godkjent for kommersiell bruk og trenger ikke å verifiseres på nytt etter flytting.

TAMTRON SCALEX 1000P-BILVEKT
 • Godkjent for kommersiell bruk
 • Nøyaktighet ca. 0,1 %
 • Kan installeres direkte på fast underlag
 • Rask montering og flytting
 • Slitesterk, lang levetid, enkelt vedlikehold
Vektens lave byggehøyde gjør det enkelt å kjøre over plattformen for å veie kjøretøyet. Om nødvendig kan Scalex 1000P-bilvekt utstyres med tilleggsutstyr, slik som rekkverk og varmesystem. Veiedata kan overføres elektronisk fra vekten for viderebehandling av kundens eget ERP

BROVEKT I HENHOLD TIL KUNDENS BEHOV

For å kunne sikre optimal funksjonalitet er Tamtron Scalex 1000P-bilvektsystem skreddersydd for å passe behovet til hver kunde. Vektbroer finnes tilgjengelige i standard og kundespesifiserte lengder.

 • Lengder på standard bro: 12 m, 24 m og 26 m
 • Standard bredde: 3 m

Tamtron Scalex 1000P-bilvekt kan leveres i kombinasjoner av ett eller flere broelementer for å gi riktig totallengde.  Ett broelement brukes der en kortere løsning er tilstrekkelig og det ikke er behov for å skille vekten på trekkvogn og tilhenger.

Vekt med to eller flere deler består av to separate segmenter på 12 eller 13 m som er montert i tandem. Ved bruk av vekten med 2 deler kan en semitrailer veies i helhet eller trekkvogn og tilhengeren kan veies separat. Delene til semitraileren veies og vektene separeres på samme tid uten å bevege kjøretøyet.

I tilfelle det er nødvendig kan broelementene tjene som hverandres midlertidige reserveenheter under driftsforstyrrelser, slik som vedlikehold eller rengjøring.

Tamtron Scalex 1000P Truck Scale

ADMINISTRASJON AV VEIEDATA

Tamtron Scalex 1000P-bilvekter kan leveres som et delvis eller helautomatisert system for veiing, i henhold til kundens behov. Veiedata administreres med en av Tamtrons ulike programplattformer, som f.eks den Windows-baserte programvaren Scaleit W8 som inneholder funksjonalitet for ulike bruksområder og miljøer, eller mScale skybasert programvare.  Allsidige funksjoner for rapportering er en integrert del av alle Tamtrons programplattformer

HELAUTOMATISERT VEKTSYSTEM

I det helautomatiserte vektsystemet er bilvekten utstyrt med kameraer for identifisering av bilen eller bilskiltet og integrert i systemet for transportkontroll som brukes av selskapet. Sjåføren må kun kjøre bilen inn på brovekten, og vektinformasjonen sendes videre til selskapets systemet.

DELVIS AUTOMATISERT VEKTSYSTEM

I stedet for en helautomatisert vektløsning kan bilvekten også brukes gjennom en datamaskin, ID-kortsystem eller sjåførterminal på vektstasjonen.  Metode for overføring av veiedata bestemmes i dette tilfellet av kundens individuelle behov.

Vektprogrammet kan kjøres på en selvbetjeningsterminal, hvor sjåføren kjører bilen inn på brovekten og bruker terminalen til å fylle ut nødvendig informasjon

ID-kortsystemet representerer den enkleste måten å automatisere veiingen.  Vektavlesning og registrering av tilleggsinformasjon utføres ved å registrere et programmert RFID-kort på terminalens kortleser mens bilen står på vekten. ID-kortsystemet kan også kompletteres med tilleggsfunksjoner, som tilgangskontroll og funksjoner for portåpning.

Scalex 1000P-bilvektsystemet kompletteres ofte med en sjåførterminal. Funksjonene til sjåførterminalen velges ifølge kundens behov  og bil registreres av sjåføren, enten manuelt ved å bruke tastaturet eller ved å registrere  ID-kort på terminalens kortleser.   Avhengig av de spesifiserte behovene, vil veiingen produsere enten en utskrevet kvittering til sjåføren, eller informasjonen overføres elektronisk til selskapets ERP eller annet system.

TOTALLØSNING I HENHOLD TIL KUNDENS BEHOV

Bilvektløsningen er alltid skreddersydd for å passe behovene til hver enkelt kunde. Den overordnede løsningen kan inkludere tilleggsfunksjoner, slik som:

 • Bommer
 • Trafikklys
 • Oppvarming av vektbro
 • Sjåførterminal
 • ID-kortsystem
 • Store vektdisplay
 • Skilt-identifikasjon
 • Telefon hotline
 • Callingsystem