Vekten er brukervennlig og er utviklet for rask veiing av materialer

Vekten er utviklet for kommersiell bruk, veier materialer som flyttes på en nøyaktig måte uten å avbryte arbeidet og letter overvåking i sanntid og omfattende håndtering av materialer.

Tamtron vekt for Material Handler veier materialet enkelt mens materialer flyttes, losses eller lastes. Informasjonen kan overføres i sanntid til ERP eller andre systemer. Dette letter effektiv styring av materialer.

 • Nøyaktige veieresultater, 1 – 2 %
 • Godkjent for kommersiell bruk
 • Funksjon for veiing under vann
 • Informasjon kan overføres til en skytjeneste eller, gjennom integrasjon, til et ERP eller annet system
TAMTRON ONE POWER VEKT FOR MATERIALER HANDLER

Vekten er brukervennlig og utviklet for rask håndtering av materialer. Den kan brukes sammen med ulike løfteverktøy.

Ettersom vekten er typegodkjent kan fakturering gjøres basert på veieresultater. Vekten gjør at ulike materialer kan veies på en enkel måte under forhold som krever stor rekkevidde, slik som havner og terminaler, gjenvinningsanlegg og anlegg for treforedling. Tamtron Power Material Handler er også egnet for å bestemme tettheten til trevirket, da den har en egen funksjon for veiing under vann.

Tamtron One Power Material Handler Scale

ADMINISTRASJON AV VEIEDATA:

Veiedata som genereres av Tamtron One Power Material Handler fra bearbeidede materialmengder kan overføres enkelt og pålitelig til ERP og andre baksystemer. Dette vil muliggjøre overvåking av volumer som flyttes i sanntid. Den omfattende styringen av materialer øker operasjonell åpenhet og letter optimalisering av drift og tidsplaner.

 • Kan integreres i et ERP eller annet system med det formål å lette pålitelig overføring av informasjon og rapportering og overvåking i sanntid.
 • Kan kobles til en skytjeneste, hvor informasjonen om veiing vil være tilgjengelig for å kunne utnyttes enkelt og i sanntid.
 • Kan kobles til den PC-baserte computeren i Material Handleren
 • Informasjonen fra veiing fra alle Tamtron-vekter, som vekter for behandling av materialer og tradisjonelle bilvekter, kan administreres i samme system

MODELLER

Tamtron One Power Material Handler vekt er utstyrt med et avansert One Power dtouch display, eller som en PC-programvareversjon som er integrert i en datamaskin i kjøretøyet

PC-programvare

 • Minne for 10 000 kvitteringer
 • Integrasjon til ERP og systemer til logistikkstyring
 • Kompatibel med Windows

Power One 300i 

 • 8 – 12 hovedminner for ulike materialer og andre veierelaterte data
 • Dataoverføring på internett

Tamtron One Power Material Handler vekt er tilgjengelig også uten dataoverføring.