En våg utvecklad för materialhanterare som underlättar hantering och registreringen av materialflöden genom att väga materialet noggrant under normala driftprocesser och spara vägningsinformationen i ett lätt användbart elektroniskt format.

 • Felmarginal på endast 1–2 %
 • Enkel att använda
 • Tillförlitlig
Tamtron Power Materialhanteringsvåg – Produktblad
Tamtron One Power Materialhanteringsvåg - Produktblad (English)

FÖR BÄTTRE HANDLÄGGNING AV MATERIALFLÖDEN

Information som samlas in under lyft, lastning eller lossning kan lätt överföras till ERP och andra system i realtid vilket tillåter effektiv kontroll över materialflödena.

Med Tamtron One Power Materialhanteringsvåg kan olika material enkelt vägas i krävandemiljöer såsom hamnar, terminaler, återvinningsanläggningar och träflisningsanläggningar. Den lättanvända vågen är konstruerad för materialhantering i högt tempo.

Tamtron One Power Materialhanteringsvåg är också lämplig för mätning av timrets kvalitet och kan användas för noggrann vägning under vattenytor för mätning av det färska timrets densitet. Vågen är försedd med en separat funktion för vägning under vattenytor.

Tamtron One Power Material Handler Scale

VÅGINFORMATIONSHANTERING

Tamtron Power Materialhanteringsvåg gör det möjligt för företagen att enkelt överföra information om hanterat material för vidare bearbetning. Med den av vågen tillhandhållna vägningsinformation kan mängden material på ett effektivt sätt övervakas fortlöpande.

 • Kan integreras med ERP och andra system för att säkerställa tillförlitlig dataöverföring och tillgång till rapporter och driftövervakning i realtid
 • Kan anslutas till Tamtrons molntjänst som gör vägningsinformationen tillgänglig i realtid via en web-portal.
 • Kan integreras med en dator i fordonet
 • Vägningsinformation kan sammanställas till samma informationshandläggningsstruktur som används av alla Tamtrons vågar, såsom hjullastarvågar, materialhanteringsvågar och traditionella vågbryggor

MODELLER

Tamtron One Power Timmerhanteringsvåg är tillgänglig som ett avancerat One Power-instrument eller som en app för PC-miljö som kan integreras med en dator i fordonet.

PC software

 • 10,000 vågsedlar i logg-minnet
 • Kan integreras med ERP och andra system

Power One 300i 

 • 8-12 huvudminnen för olika material och andra vägningsrelaterade data med totalt 10 000 minnespositioners lagringskapacitet
 • Dataöverföring via Internet

Tamtron One Power Materialhanteringsvåg är även tillgänglig utan dataöverföring.