Läänin Kuljetus je známy ako veľký dodávateľ zeminy a kameninových materiálov, ktorý poskytuje produkty s označením kvality CE pre všetky potreby. Produktový rad zahŕňa drvené kamene, štrk, zeminu a stmelenec. Každoročne Läänin Kuljetus narába s asi miliónom ton kameninových a pôdnych materiálov. Okrem materskej spoločnosti Läänin Kuljetus Oy do skupiny patria aj Marttilan Maanrakennus Oy a Tavarataksi Finland Oy. Läänin Kuljetus v poslednom vydaní časopisu Kivirock objasňuje, prečo sa rozhodli namontovať váhy a cloudové riešenia Tamtron na všetky ich kolesové nakladače.

VIAC AKO 30-ROČNÁ SPOLUPRÁCA

– Máme okolo 40 produkčných oblastí v regiónoch Juhozápadné Fínsko, Lahti a Juhozápadné Fínsko, z ktorých vieme dodávať veľké množstvá produktov do rôznych častí našej oblasti pôsobnosti s pomocou našej partnerskej siete. Produkty vám dodáme rýchlo, bezpečne a podľa dohodnutého harmonogramu, hovorí Jyrki Makkonen, regionálny riaditeľ spoločnosti Läänin Kuljetus Oy a pokračuje:

 

– Od našich predajcov kameniva si každý môže kúpiť materiály vo veľkých alebo malých množstvách – s dodaním alebo bez neho. Väčšina našich kolesových nakladačov sú tzv. studené stroje, t. j. vodiči nákladného vozidla sa sami starajú o naloženie, ale na niekoľkých miestach máme okrem strojov ľudské zdroje.

Läänin Kuljetus má vo svojich produkčných zariadeniach viac než 20 kolesových nakladačov, ktoré majú na starosti manipuláciu a nakladanie materiálu. Všetky kolesové nakladače Läänin Kuljetus majú namontované váhy Tamtron.

– Dobrá spolupráca so spoločnosťou Tamtron sa začala už začiatkom 90. rokov, keď komerčné váženia kameniva sa začalo stávať čoraz bežnejšie. Po desaťročia sa technológia váženia nesmierne rozvíjala a my sme sa do toho aktívne zapájali. S Markku Eskola, vedúcim predaja Tamtron, sme vykonali množstvo zaujímavých projektov a teraz dobrá spolupráca pokračuje s Tommim Alakoskim, manažérom služieb. Spoločne sa usilujeme vytvoriť nové príležitosti činnosti a ak sa niekedy za chodu vyskytli problémy, vždy sa našli riešenia, pochvaľuje si Makkonen.

SILA DIGITALIZÁCIE

– Pri tvorbe budúcich biznis plánov musíme byť schopný využívať digitalizáciu viac a viac, hovorí Petri Siivo, výkonný riaditeľ skupiny Läänin Kuljetus Group.

Počas jari 2021 Läänin Kuljetus nakúpil a namontoval 11 nových váh na kolesové nakladače One Power Tamtron.

– Ďalej digitalizujeme naše činnosti a modernizácia váh je významnou súčasťou tohto procesu, hovorí regionálny riaditeľ Jyrki Makkonen.

Pomocou váhy kolesového nakladača One Power Tamtron, ktorá je schválená na komerčné použitie, môže byť materiál vážený rýchlo a efektívne počas nakladania a prevozu materiálu. Vysoko presné údaje váženia sa dajú vytlačiť alebo sa môžu preniesť cez USB, cloudovú službu či integráciu priamo do ERP alebo iného systému spoločnosti.

S pomocou elektronického zasielania údajov je možné objednávky dodávať priamo na váhu a potvrdiť ich ako vybavené prostredníctvom váhy, takže fakturáciu je možné vybaviť hneď po vážení. Optimálne náklady aj informácie o prevezených množstvách, materiáloch a harmonogramoch zefektívňujú podnikanie a prinášajú do procesov transparentnosť, a poskytujú výhodu pre najlepšie možné výsledky. Staveniská môžu byť pomocou informácií jednoducho a účinne optimalizované a uľahčí sa podávanie správ medzi partnermi.

S rozsiahlymi horizontálnymi aktualizáciami sa Läänin Kuljetus usiluje o rýchlosť a presnosť pri fakturácii, na strane predaja, sledovanie zostávajúceho tovaru a správu aktuálnych zásob pre výrobu. Cloudová služba Tamtron sa využíva v celom rozsahu. Ďalej rozvíjaná služba bude integrovaná do čoskoro zavedeného systému ERP, ktorý pokryje celý reťazec od finančného riadenia po sledovanie zásob.

Tamtron

Ostatné produkty

Cloudové služby

Konzultace

Prečítajte si viac o tomto odvetví