Läänin Kuljetus är en välkänd leverantör av jord- och stenmaterial som tillhandahåller CE-märkta kvalitetsprodukter för alla behov. Produktsortimentet omfattar bland annat krossad sten, grus, jord och schaktmassor. Varje år hanterar Läänin Kuljetus cirka en miljon ton sten- och jordmaterial. Förutom moderbolaget Läänin Kuljetus Oy ingår även Marttilan Maanrakennus Oy och Tavarataksi Finland Oy i koncernen. I senaste utgåvan av Kivirock-magasinet, förklarar Läänin Kuljetus varför de har bestämt sig för att installera Tamtrons vågar och molnlösningar i alla sina hjullastare. 

ÖVER 30 ÅRS SAMARBETE

– Vi har cirka 40 produktionsområden i sydvästra Finland, Lahtis och sydöstra Finland, varifrån vi med hjälp av vårt partnernätverk kan leverera stora produktkvantiteter till olika delar av vårt verksamhetsområde. Vi levererar produkterna till dig snabbt, säkert och enligt överenskommet schema, säger Jyrki Makkonen, regiondirektör för Läänin Kuljetus Oy och fortsätter:

– Från vår bulkförsäljning kan vem som helst köpa material i stora eller små kvantiteter och antingen få det levererat eller hämta själva. De flesta av våra hjullastare är så kallade ”kalla maskiner”, vilket innebär att lastbilschaufförerna själva sköter lastningen, men på några ställen har vi personal på plats utöver maskinerna.

Läänin Kuljetus har mer än 20 hjullastare på sina produktionsplatser som sköter hantering och lastning av material. Alla Läänin Kuljetus hjullastare har Tamtron-vågar installerade.

– Det goda samarbetet med Tamtron inleddes redan i början av 1990-talet, när kommersiell vägning av bulklast började bli allt vanligare. Under decenniernas gång har tekniken utvecklats enormt och vi har varit aktivt involverade i den utvecklingen. Vi har genomfört många intressanta projekt med Markku Eskola, Tamtrons försäljningschef, och nu fortsätter det goda samarbetet med Tommi Alakoski, Tamtrons servicechef. Tillsammans letar vi efter nya möjligheter att utveckla verksamheten och om det har dykt upp problem på vägen har lösningen aldrig suttit långt inne, berömmer Jyrki.

DIGITALISERINGENS KRAFT

– När vi skapar framtidens affärsplaner måste vi kunna utnyttja digitaliseringen mer och mer, säger Petri Siivo, vd för Läänin Kuljetus-koncernen.

Under våren 2021 har Läänin Kuljetus köpt och fått installerat 11 nya Tamtron One Power-hjullastarvågar.

– Vi digitaliserar vår verksamhet ytterligare och våguppdateringen är en viktig del av den processen, säger regiondirektör Jyrki Makkonen.

Med Tamtron One Power-hjullastarvåg, som är godkänd för kommersiellt bruk, kan material vägas snabbt och effektivt parallellt med lastning och materialöverföring. Vägningsdata med hög precision kan skrivas ut eller överföras via USB, molntjänster eller integration direkt till ett företags affärssystem eller andra system.

Med hjälp av elektronisk dataöverföring kan beställningar levereras direkt till vågen och godkännas som slutförda via vågen, så att fakturering kan hanteras direkt efter vägningen. Optimala laster samt information om överförda kvantiteter, material och scheman effektiviserar verksamheten och gör processerna transparenta vilket bäddar för bästa möjliga resultat. Med hjälp av den här informationen kan byggarbetsplatserna optimeras så smidigt och effektivt som möjligt samtidigt som rapporteringen mellan partners underlättas.

Med omfattande horisontella uppdateringar eftersträvar Läänin Kuljetus snabbhet och noggrannhet i fakturering på försäljningssidan samt spårning av vilka varor som levererats och lagerhantering i realtid på produktionssidan. Tamtrons molntjänst utnyttjas i sin helhet. Den vidareutvecklade tjänsten kommer att integreras i det nya resursplaneringssystemet som snart ska lanseras och omfatta hela kedjan från ekonomistyrning till lagerstyrning.

Tamtron
Läs mer om branschen