Spoločnosť Glencore plc bola založená v roku 1974. V súčasnosti je Glencore jednou zo svetových popredných diverzifikovaných spoločností v oblasti prírodných zdrojov, ktorá produkuje a predáva viac ako 90 komodít a zamestnáva 146 000 ľudí po celom svete. Činnosť spoločnosti Glencore pozostáva z asi 150 ťažobných a metalurgických zariadení, ropných ťažobných aktív a poľnohospodárskych podnikov.

Glencore Altonorte v Čile získava medené koncentráty zo svojich aktív v Južnej Amerike. V zariadení sa do medených anód tavia aj produkty tretích strán. Altonorte je prevádzka na zákazkové tavenie medi, ktorá sa nachádza neďaleko prístavu Antofagasta v severnom Čile. Prevádzka v Altonorte má kapacitu spracovať vyše 1 100 000 ton medeného koncentrátu za rok. Huta Altonorte bola pôvodne postavená v roku 1993.

chile-kuva

Glencore Altonorte v januári 2014 kontaktovala čilského distribútora Fluitek pre Tamtron, ktorý sa špecializuje na odvetvie ťažby ako poskytovateľ služieb v Čile. Glencore Altonorte pri svojich každodenných činnostiach čelilo niekoľkým problémom pre nepresné evidovanie minerálov, nezrovnalosti v množstve prepravovaných minerálov a množstve naložených minerálov. Neboli zavedené protokoly na evidovanie naložených množstiev a/alebo umiestnenia prepravovaných minerálov. Kolesové nakladače sa používali na nakladanie nákladných vozidiel, ktoré potom opúšťali zariadenie a prepravovali minerály na viaceré miesta v Čile. Ak nákladné vozidlá boli naložené bez znalosti, koľko presne sa naložilo, spôsobovalo to problém s účinnosťou procesu nakladania v zariadení. Naložené nákladné vozidlá musia prejsť cez mostovú váhu, ktorá sa nachádza niekoľko kilometrov od zariadenia, aby sa potvrdilo, či bolo naložené požadované množstvo. V prípade, že tieto nákladné vozidlá boli naložené nedostatočne alebo nadmerne, museli sa vrátiť do zariadenia, kde ich nakladal kolesový nakladač. Spôsobovalo to značné oneskorenie efektívnej prepravy minerálov zo zariadenia. V dôsledku toho Glencore požiadala spoločnosť Fluitek, aby na ich kolesové nakladače namontovali váhy pre kolesové nakladače Tamtron Power. S namontovanými váhami pre kolesové nakladače Tamtron Power Glencore mohla kontrolovať množstvo minerálov naložených na nákladné vozidlá. Nakladanie sa zefektívnilo a nákladné vozidlá boli naložené presne na prvýkrát. Denne sa naložilo viac nákladných vozidiel a na príjazde a výjazde zo zariadenia neboli rady, pretože nákladné vozidlá boli nakladané správne.

V zariadení Glencore sa na viacerých oddelených miestach skladujú rôzne minerály. Množstvá zásob minerálov sa starostlivo monitorujú a kontrolujú. Konkrétne množstvá minerálov sa v rámci ich denných postupov miešajú s inými minerálmi. Glencore potrebovala spravovať svoj inventár minerálov, aby sa zabezpečilo, že má na sklade vždy dostatok minerálov, aby prevádzka modla fungovať nepretržite. Množstvá naložené každým operátorom a množstvá prepravené z prevádzky počas každej zmeny sú zásadnými údajmi, ktoré musia byť prístupné elektronicky v reálnom čase v ich vlastnom systéme ERP. V tomto sa pre Glencore opäť osvedčila váha pre kolesové nakladače Tamtron Power. Glemcore zmodernizovala svoje existujúce váhy pre kolesové nakladače na Power 300i, ktoré mohli získať prístup k online službe WNexus Tamtron. Spoločnosť Fluitek modernizáciu vykonala za menej než 24 hodín pri 15 kolesových nakladačoch. Cloudová služba od spoločnosti Tamtron, ktorú Glencore použila, bola neskôr integrovaná do vlastného systému ERP spoločnosti Glencore. Takto mohla spoločnosť Glencore sledovať činnosť všetkých váh, množstvá zásob atď. vo svojom vlastnom systéme ERP. Táto modernizácia z administratívneho pohľadu uľahčila každodennú prevádzku spoločnosti Glencore.

V Glencore boli za zaobstaraním váh pre kolesové nakladače Tamtron Power a s doplnením služby WNexus veľmi spokojný. Glencore používa službu WNexus na sledovanie celkového obrazu. Spoločnosť Glencore zároveň mohla monitorovať všetky množstvá materiálu, ktoré v zariadení spracúvala, riadiť množstvá zásob, monitorovať pracovné toky operátora a používať údaje z váženia na zlepšenie ziskovosti podnikania.

Pre Glencore bolo veľmi dôležité, aby mohla zaznamenávať údaje váh o vážení v reálnom čase. Takto mohol klient riadiť svoje množstvá zásob v reálnom čase. Váha pre kolesové nakladače Tamtron Power uľahčila používanie vlastného softvéru ERP Glencore, keďže všetky nevyhnutné údaje bolo možné získať na jednom mieste.

Ostatné produkty

Cloudové služby

Konzultace

Prečítajte si viac o tomto odvetví