Společnost Tamtron Group působí celosvětově a má pobočky v osmi zemích. Každá pobočka přináší do naší skupiny vlastní osobnost a speciální know-how, a proto je chceme blíže představit. Tentokrát se zaměříme na Tamtron Česká republika, který nejen že poskytuje široké portfolio vážních řešení ze skupiny Tamtron, ale je výjimečný také díky své historii a velmi specifickému know-how v oblasti kolejového vážení. Požádali jsme jednatele společnosti Matěje Hrašku, aby nám o společnosti Tamtron Česká republika řekl více.  

„První kolejové váhy byly dodány z Finska do Československa v polovině 80. let. V roce 1996 byla založena společnost Tamtron s.r.o. (dříve známá jako Pivotex Oy), která měla za cíl pokračovat v těchto činnostech pod dohledem z Finska. Zpočátku se věnovala výhradně kolejovým vážním systémům.

V následujících letech však byly s velkým úspěchem průběžně uváděny na trh další produkty skupiny Tamtron, jako jsou palubní a silniční váhy, což v důsledku vedlo k vytvoření současného rozsáhlého portfolia produktů. V současné době disponujeme silnými inženýrskými kapacitami pro vývoj a výrobu širokého spektra silničních a kolejových vah splňujících požadavky jak evropských, tak i mimoevropských trhů,“ osvětluje Matěj Hraška.

Vysoce kvalitní vážní systémy jsou kombinací minulosti, současnosti a budoucnosti

Matěj Hraška podotýká, že firma, která začínala jako společnost se dvěma zaměstnanci a tržbami 10 milionů korun, má v roce 2022 již 25 zaměstnanců a tržby na úrovni 140 milionu korun. Tento růst je dán unikátními odbornými znalostmi, které Tamtron Česká republika postupem času nashromáždil, a také adekvátním směrováním prostředků do vývoje a zaměstnanců společnosti.

„Specifikem společnosti Tamtron Česká republika je naše historie a jedinečné znalosti dynamického kolejového vážení, zejména vážení kapalin pro petrochemický průmysl. Tyto znalosti z dynamického vážení nyní úspěšně přenášíme do rychle se rozvíjejícího nového odvětví svozu komunálního odpadu. Důkazem našich kvalitních služeb je fakt, že jsme za dobu existence naší společnosti dodali více než 1000 silničních a 160 kolejových vah.“

Další důležitou složkou úspěchu je podle Matěje Hrašky také široké produktové portfolio celé skupiny Tamtron Group. „Při spojení s našimi produkty a servisními aktivitami tak nabízíme služby, které nám umožňují oslovit široké portfolio zákazníků s vysoce kvalitními produkty s odpovídající cenou a zároveň splnit všechny požadavky zákazníků týkajících se záručního a pozáručního servisu.

Výhodou společnosti Tamtron Česká republika oproti konkurenci je naše schopnost dodávat řešení vážních systémů na klíč pro všechna průmyslová odvětví v České republice. A dodávkou myslím nejen potřebný vývoj vážního systému a instalaci samotné váhy, ale také kvalitní záruční a pozáruční servis. Na instalaci se nedíváme jako na konec spolupráce s našimi zákazníky, ale spíše jako na její začátek.

Když k tomu připočteme nový trend digitalizace a SaaS byznysu (angl. Software as a Service, česky Software jako služba), máme skutečně portfolio, kterému se naši konkurenti v České republice nemohou rovnat. Z pohledu České republiky se můžeme zařadit na první místo z hlediska tržeb a kvality služeb,“ ubezpečuje Matěj Hraška.

Pociąg

Dobré společnosti vytvářejí skvělí lidé

Základem každé firmy jsou její zaměstnanci. Matěj Hraška zdůrazňuje, že většina jeho kolegů v Tamtron Česká republika pracuje pro společnost více než 20 let a jsou skutečnými odborníky ve svých oborech.

„Pan Hronek a pan Toula, kteří naši společnost před 30 lety založili, pro ni stále pracují. Měl jsem tu čest stát se jednatelem po 25 letech neuvěřitelné práce pana Hronka na této pozici. Mít pana Hronka jako technického ředitele a pana Toulu jako obchodního ředitele je nejen výsadou, ale i závazkem pro nadcházející roky.

Jsem obzvláště hrdý na náš oddaný a zkušený tým, který neustále vytváří a vyhledává příležitosti pracovat společně na zajímavých projektech. Kolegové to ani nedělají proto, že musí, ale protože je to baví a považují to za své osobní poslání poskytovat služby té nejvyšší kvality. Rád bych touto cestou poděkoval všem svým kolegům a kolegyním za jejich pracovní nasazení a přístup nad rámec běžných povinností. Jsem opravdu hrdý na to, že jsem lídrem tohoto týmu.“

Pracownicy
Výhodou společnosti Tamtron Česká republika oproti konkurenci je naše schopnost dodávat řešení vážních systémů na míru pro každý průmyslový sektor v České republice.
Matěj Hraška, jednatel

Tamtron působí v České republice i v rámci celé skupiny

„Je pro mě potěšením řídit a dlouhodobě se podílet na rozvoji zdravé, stabilní, silné a ziskové společnosti, která je na českém trhu pevně zakotvena a respektována pro svůj zkušený tým specialistů a pro kvalitní produkty a služby. V současné době se zaměřujeme na rozvoj a zvýšení prodeje produktů palubního vážení a cloudových služeb, které jsou ve Finsku mimořádně úspěšné,“ říká Matěj Hraška.

V širším pohledu vidí jako zajímavou profesní zkušenost spolupracovat v rámci celé skupiny Tamtron na podpoře jejích dalších společností a současně hledat nové celosvětové exportní obchodní příležitosti v oblasti kolejového vážení.

„Jako Tamtron Česká republika si velmi vážíme toho, že jsme důležitou součástí skupiny Tamtron, ve které jsme zodpovědní za vývoj a výrobu vážních systému pro kolejové a silniční vážení pro celou skupinu. Celkově vzato, máme s Tamtron Group skvělou spolupráci. Dostáváme dostatečnou podporu a zároveň máme možnost se samostatně rozvíjet a hledat nové obchodní příležitosti v našem oboru.“

Magazyn

Budoucnost společnosti Tamtron Česká republika

Vzhledem k tomu, že se svět stále více digitalizuje, považuje Matěj Hraška za nezbytné se zaměřit na posílení odborných znalostí v oblasti digitalizace a SaaS služeb pro vážní systémy. Cílem je, aby Tamtron Česká republika a celá skupina Tamtron definovala budoucí trendy v oblasti dynamického vážení, digitalizace a služeb SaaS.

„Všechny naše váhy jsou platformou pro digitalizaci a SaaS služby, a proto nesmíme zapomínat, že je nezbytné se i nadále zaměřovat na zlepšování a vývoj nových verzí všech našich typů vah. Z tohoto pohledu také považuji za nezbytné posílit náš tým z hlediska kolejového a silničního vážení, abychom byli schopni reagovat na stále náročnější požadavky našich zákazníků. Nemůžete postavit střechu bez pevných zdí a základů.“

„Mám vizi, že v průběhu následujících 10 let Tamtron Česká republika získá řadu nových zkušených kolegů, bude vyvíjet nové revoluční produkty vytvářející budoucí standardy pro náš sektor, posílí svůj podíl na trhu, rozšíří portfolio dlouhodobých zákazníků a udrží si pozici z hlediska vnímání zákazníků jako nejlepší poskytovatel vážních systémů na českém trhu,“ prozrazuje své vize Matěj Hraška. Na závěr se vrací k tomu, co je pro něj nejdůležitější.

„Vždy jde o to mít na správných pozicích oddané, chytré a pracovité kolegy. S takovým týmem lze dosáhnout čehokoli.“

Tory