Tamtron verkar globalt och har landsbolag i åtta länder. Varje enhet tillför sin egen personlighet och speciella kunskap till vårt företag, så vi vill visa upp dem närmare. Den här gången riktas blickarna mot Tamtron Tjeckien – en landsenhet som tillhandahåller Tamtron Groups breda utbud av vägningslösningar men som har en mycket specifik historia och kunskap inom järnvägsvägning. Vi bad verkställande direktören Matěj Hraška att berätta mer om Tamtron Tjeckien.

”De första järnvägsvågarna kom från Finland till Tjeckoslovakien i mitten av 80-talet. 1996 bildades Tamtron Tjeckien (tidigare känd som Pivotex Oy) i syfte att fortsätta denna verksamhet under överinseende från Finland. I början fokuserade man enbart på vägning för tung industri.

Under efterföljande år introducerades även andra Tamtron-produkter, som t.ex. mobila fordonsmonterade vågar och markförlagda fordonsvågar, med framgång, vilket ledde till den nuvarande breda produktportföljen. Nuförtiden har vi ingenjörskapacitet för att utveckla och producera ett brett utbud av fordons- och järnvägsvågar som uppfyller kraven från europeiska marknader och utanför”, säger Hraška.

Högkvalitativa vägningstjänster är en blandning av dåtid, nutid och framtid

Hraška säger att det som började som ett tvåmansföretag med en omsättning på 400 000 euro består idag, år 2023,  av 25 anställda med en omsättning på 5,2 miljoner euro. Detta beror delvis på den speciella expertis som Tamtron Tjeckien har samlat på sig över tid samt förmågan att kanalisera den till utveckling av lösningar som marknaden vill ha.

”Specifikt för Tamtron Tjeckien är vår historia och unika kunskap om dynamisk vägning på järnväg, speciellt av vagnar som innehåller vätskor för den petrokemiska industrin. Vi överför nu framgångsrikt denna kunskap från dynamisk vägning till den snabbt växande nya sektorn för kommunal avfallsinsamling. Som ett bevis på våra kvalitetstjänster har vi levererat mer än 1000 fordonsvågar och 160 järnvägsvågar under vårt företags existens.”

En annan ingrediens i blandningen är, enligt Hraška, Tamtrons breda produktportfölj. Detta är betydelsefullt eftersom den tjeckiska marknaden liknar resten av Europa i det att kunderna vill ha kvalitetsprodukter till ett rimligt pris samt ofta letar efter leverantörer av vägningslösningar som kan tillhandahålla kvalitetsgarantier och eftermarknadstjänster, anser Hraška.

”Tamtron Tjeckiens fördel gentemot våra konkurrenter är vår förmåga att leverera skräddarsydda vägningslösningar för alla industrisektorer i Tjeckien. Och med leverans menar jag inte bara den nödvändiga utvecklingen och installationen av utrustningen utan även högkvalitativa garanti- och eftermarknadstjänster. Vi ser inte installationen som slutet på vårt samarbete med våra kunder utan snarare början.

Med intåget av den nya trenden som innebär mer digitalisering och SaaS-affärer har vi verkligen en portfölj som våra konkurrenter i Tjeckien inte kan möta. Ur Tjeckiens perspektiv kan vi ranka oss själva som nummer ett när det gäller intäkter och servicekvalitet”, konstaterar Hraška.

Pociąg

Fantastiska människor gör ett fantastiskt företag

Grunden för alla företag är dess personal. Hraška påpekar att de flesta av hans kollegor på Tamtron Tjeckien har arbetat för företaget i över 20 år och är riktiga experter inom sina respektive områden.

”Mr. Hronek och Mr. Toula, som grundade vårt företag för 30 år sedan, arbetar fortfarande för det. Jag hade äran att bli VD efter Mr Hroneks 25 år av otroliga arbete och att ha honom som CTO och Mr. Toula som CMO är ett privilegium och ett åtagande för kommande år.

Jag är särskilt stolt över vårt dedikerade och passionerade team som trivs med att arbeta tillsammans i intressanta projekt och göra det, inte för att de måste, utan för att de tycker om det och ser det som sitt personliga uppdrag att tillhandahålla tjänster av bästa kvalitet. Jag vill ta tillfället i akt att tacka alla mina kollegor för deras engagemang och attityd utöver det normala ansvaret. Jag är verkligen stolt över att vara ledaren för det här laget.”

Pracownicy
Tamtron Tjeckiens fördel gentemot våra konkurrenter är vår förmåga att leverera skräddarsydda vägningslösningar för alla industrisektorer i Tjeckien.
Matěj Hraška, Executive Managing Director 

Tamtron Tjeckien självständigt och som en del av koncernen

”Lokalt är det ett nöje för mig att leda ett sunt, stabilt, starkt och lönsamt företag som är djupt etablerat på den tjeckiska marknaden och som respekteras för sitt erfarna team av specialister och sina högkvalitativa produkter och tjänster. Vi fokuserar på att utveckla och öka försäljningen av vägningsprodukter för fordonsmontage liksom molntjänster, inklusive att introducera alla de tjänster till Tjeckien, som har varit utomordentligt framgångsrika i Finland”, säger Hraška.

I ett bredare perspektiv ser han det som en spännande utmaning att arbeta tillsammans inom Tamtron-gruppen för att stödja dess övriga företag och parallellt söka nya exportaffärsmöjligheter inom sektorn tung vägning.

”Som Tamtron Tjeckien uppskattar vi mycket att vara en viktig del av Tamtron-gruppen, där vi ansvarar för produktion och utveckling av specifika produkter för tung vägning för hela koncernen. Sammantaget ser jag att vi har ett bra samarbete med Tamtron-gruppen. Vi får tillräckligt stöd och har samtidigt möjlighet att utvecklas självständigt och leta efter nya möjligheter i vårt affärssegment.”

Magazyn

Framtiden för Tamtron Tjeckien ser ljus ut

I takt med att världen blir allt mer digitaliserad anser Hraška att det är nödvändigt att fokusera på att bygga ytterligare expertis inom digitalisering och SaaS-lösningar. Dessutom skulle han vilja se Tamtron Tjeckien och hela koncernen som en trendsättande kraft inom dynamisk vägning, digitalisering och SaaS-tjänster.

”Alla våra vågar är plattformar för dessa tjänster, så vi får inte glömma att det är extremt viktigt att fortsätta fokusera på att förbättra och designa nya versioner av alla våra vågar. Ur detta perspektiv ser jag det också som viktigt att stärka vårt team avseende tung vägning för att kunna svara på de allt mer specifika kraven från våra kunder. Du kan inte bygga ett tak utan solida väggar och grunder.

Jag har en vision om att Tamtron Tjeckien inom de närmaste 10 åren har rekryterat ett antal nya erfarna kollegor, utvecklat revolutionerande nya produkter som skapar nya standarder för marknaden, stärkt sin marknadsandel, utökat sin portfölj av långsiktiga kundsamarbeten och bibehållit kundernas uppfattning som den bästa leverantören av vägningslösningar på den tjeckiska marknaden”, listar Hraška. Avslutningsvis kommer han tillbaka till det som är det viktigaste för honom och hela Tamtron-gruppen.

”Det handlar alltid om att ha hängivna, smarta och passionerade människor i rätt roller. Med ett sådant lag kan allt uppnås.”

Tory