Transport & logistik

Oavsett årstid, temperatur och väder sker frakt och vägning av varor kontinuerligt. Tamtrons markförlagda vågar för lastbilar och järnväg används både till kommersiell vägning (”Legal for trade”)och kontrollvägning.

Våra vägningslösningar ger korrekt och verifierad information som alla parter i transport- och logistikkedjan kan lita på. Lättanvända vågprogram och vägningsmjukvaror gör att du kan övervaka vägningsinformationen i realtid och analysera den. Tamtron tillhandahåller markförlagda fordonsvågar och tillhörande mjukvara anpassade för till exempel de speciella behov som finns för avfallsinsamling och återvinning eller för energiproduktion. För järnvägar erbjuder Tamtron både dynamiska och statiska vägningslösningar för tåg och vagnar, samt lösningar för mätning av hjulprofiler/hjulskador. Du kan också väga enskilda hjul, axlar och boggier med vår våg.

Oavsett krävande användningsområde, vårt team av proffs installerar ett integrerat system som hjälper transport- och logistikverksamheter. Vågen och hanteringssystemet för vägningsinformation kan kompletteras med till exempel automatisk passerkontroll och fordonsigenkänning.

Vägningsdatan finns tillgänglig i Tamtrons molntjänst och kan integreras i ert affärssystem. Tamtrons One Scalex – en modern fordonsvågsmjukvara möjliggör en platsoberoende central hantering av flera bilsvågar och förbättrar kvaliteten, konsistensen och spårbarheten i vägningsprocessen. Tamtrons One Cloud gör det möjligt att kombinera vägningsdata från markförlagda fordonsvågar och dynamiska onboard-vågar liksom att integrera all vägningsdata i företagets andra system.

Fördelar

  •  Designad för krävande professionell användning
  • Noggrann mätning förbättrar säkerheten
  • Hjälper till att förhindra överlaster och felbelastning
  • Stärker förtroendet mellan parterna
  • Hjälper till att upptäcka och undvika utrustnings- och hjulfel
  • Verifierad information som alla parter i transport- och logistikkedjan kan lita på
  • Vägningslösningar som fungerar tillförlitligt i många år framöver
Logistics