Logistikk

Uavhengig av årstid, temperatur og vær, veies og transporteres varer kontinuerlig. Tamtrons vekter for lastebiler og jernbane benyttes både for kommersiell veiing og kontrollveiing.

Våre veieløsninger gir nøyaktig og verifisert informasjon som alle parter i transport- og logistikkjeden kan stole på. Brukervennlig programvare lar deg overvåke og analysere veiedata i sanntid. Tamtron leverer bilvekter med tilhørende programvare som er skreddersydd for de ulike behovene innen de ulike industrier.
For jernbaneindustrien tilbyr Tamtron både dynamiske og stasjonære veieløsninger for vogner, stasjonære løsninger for tog, samt løsninger for måling av hjulstøtbelastning. Du kan også veie individuelle hjul, aksler og boggier med våre vekter.

Uansett hvor krevende bruk, vårt team av gode fagfolk vil sette sammen et integrert system som sikrer transport- og logistikkfunksjoner. Vekt og styringsenhet for veiedata kan f.eks. suppleres med automatisert adgangskontroll og kjøretøygjenkjenning.
Veiedata er tilgjengelig i Tamtrons skytjeneste eller de kan integreres I bedriftens ERP-system. Tamtrons One Scalex  –  et moderne programvaresystem for bilvekter, muliggjør et stedsuavhengig senter for administrasjon av flere bilvekter. Dette bidrar til forbedret kvalitet og sporbarhet. Tamtrons One Cloud gjør det mulig å kombinere veiedata fra bilvekt og bilmonterte vekter, som alle kan integreres i bedriftens egne systemer.

Fordeler

  • Designet for krevende bruk
  • Nøyaktig måling øker sikkerheten
  • Bidrar til å forhindre overbelastning og feilbelastning
  • Styrker tilliten mellom partene
  • Hjelper med å gjenkjenne og unngå utstyrs- og hjulfeil
  • Verifisert informasjon som alle parter i transport- og logistikkjeden kan stole på
  • Veieløsninger som vil være pålitelige også i årene fremover
Logistics