Palubná žeriavová váha Tamtron ANV, schválená ku komerčnému použitiu, uľahčuje hmotnostnú fakturáciu odpadov a recyklovateľných materiálov, keďže materiály sa môžu vážiť pri vyprázdňovaní hlbokých zberných kontejnerov a iných podobných nádob.

  • Presnosť na 0,1%
  • Schválené pre komerčné váženie
  • Integrácia s PC vozidla a riadiacim systémom pohonu
  • Dlhá životnosť batérie: 80 hodín

UĽAHČENÉ VÁŽENIE ODPADU A RECYKLOVATEĽNÝCH MATERIÁLOV

Palubná žeriavová váha Tamtron ANV je riadená bezdrôtovým diaľkovým ovládacím zariadením, takže jej použitie je jednoduché a bezpečné. Zhromaždené informácie o množstve odpadov a recyklovateľných materiálov sa uloží do zariadenia s diaľkovým ovládaním, odkiaľ je ich možné bezdrôtovo preniesť do iného zariadenia, v ktorom ich môže spoločnosť využiť.

Tamtron ANV On-Board Crane Scale

SPRÁVA INFORMÁCIÍ Z VÁŽENIA

Vďaka palubnej žeriavovej váhe Tamtron ANV možno vážne informácie ľahko a spoľahlivo preniesť na iný prístroj. K dispozícií sú dve možnosti pre prenos dát:  vážnu informáciu je možné  uložiť do zariadenia diaľkového ovládania, alebo ju môžme bezdrôtovo preniesť do PC vozidla, odkiaľ môže byť ďalej využitá pomocou vážneho softvéru integrovaného do ovládania pohonu alebo iného systému.

Aktualizované vážne informácie umožňujú pokročilé materiálové hospodárstvo a fakturáciu podľa hmotnosti, a umožňujú lepšie plánovanie, zefektívnenie a posilnenie zberného procesu.

  • Váha môže byť integrovaná do ovládača pohonu, ERP a ďalších systémov s cieľom zaistiť spoľahlivý prenos dát a prístup v reálnom čase ku správam a prevádzkový monitoring
  •  Možná integrácia do palubného PC
  • Vážne informácie sa tiež uložia na zariadení diaľkového ovládania váhy, odkiaľ sa môže preniesť do iných zariadení, pokiaľ nie je integrácia s riadiacim systémom pohonu potrebná.