För noggrann och tillförlitlig vägning vid insamlingsstället

Tamtron ANV Kranvåg för sopbilar är godkänd för kommersiellt bruk och möjliggör viktbaserad fakturering av avfalls- och återvinningsmaterial, detta eftersom materialen kan vägas vid tömning av djupa insamlingscontainrar och andra liknande behållare.

Tamtron ANV Kranvåg för sopbilar
  • Endast 0,1 % felmarginal
  • Godkänd för kommersiellt bruk
  • Integrering med fordonets dator och körkontrollsystem
  • Lång batteritid: 80 timmar

GÖR VÄGNING AV AVFALLS- OCH ÅTERVINNINGSMATERIAL ENKEL

Tamtron ANV Kranvåg för sopbilar styrs med en trådlös fjärrkontroll, vilket gör den enkel och säker att använda. Information om den insamlade mängden avfalls- och återvinningsmaterial sparas i fjärrkontrollenheten. Från denna kan informationen överföras trådlöst till en annan enhet för bearbetning på företaget.

VÄGNINGSINFORMATIONSHANDLÄGGNING

Med Tamtron ANV Kranvåg för sopbilar kan vägningsinformationen enkelt och smidigt överföras till en annan enhet. Två alternativ för dataöverföring finns tillgängliga: vägningsinformationen kan sparas i fjärrkontrollenheten eller så kan den överföras trådlöst till fordonets dator för vidare bearbetning med i vägningsprogramvara som redan finns i fordonet.

Aktuell vägningsinformation möjliggör avancerad materialhantering och viktbaserad fakturering. Detta underlättar vid planering, rationalisering och förbättring av insamlingsprocessen.

  • Kan integreras i transportlogistiksystem, ERP och andra system för att säkerställa tillförlitlig dataöverföring och tillgång till rapporter och driftövervakning i realtid
  • Kan integreras med en dator i fordonet
  • Vägningsinformationen sparas även i vågens fjärrkontrollenhet. Härifrån kan den överföras till andra enheter i de fall integrering med ett transporthanteringssystem inte erfordras