För noggrann och tillförlitlig vägning vid insamlingsstället

Tamtron ANV Kranvåg för sopbilar är godkänd för kommersiellt bruk och möjliggör viktbaserad fakturering av avfalls- och återvinningsmaterial, detta eftersom materialen kan vägas vid tömning av djupa insamlingscontainrar och andra liknande behållare.

Tamtron ANV Kranvåg för sopbilar
  • Endast 0,1 % felmarginal
  • Godkänd för kommersiellt bruk
  • Integrering med fordonets dator och körkontrollsystem
  • Lång batteritid: 80 timmar

GÖR VÄGNING AV AVFALLS- OCH ÅTERVINNINGSMATERIAL ENKEL

Tamtron ANV Kranvåg för sopbilar styrs med en trådlös fjärrkontroll, vilket gör den enkel och säker att använda. Information om den insamlade mängden avfalls- och återvinningsmaterial sparas i fjärrkontrollenheten. Från denna kan informationen överföras trådlöst till en annan enhet för bearbetning på företaget.

Tamtron ANV On-Board Crane Scale

VÄGNINGSINFORMATIONSHANDLÄGGNING

Med Tamtron ANV Kranvåg för sopbilar kan vägningsinformationen enkelt och smidigt överföras till en annan enhet. Två alternativ för dataöverföring finns tillgängliga: vägningsinformationen kan sparas i fjärrkontrollenheten eller så kan den överföras trådlöst till fordonets dator för vidare bearbetning med i vägningsprogramvara som redan finns i fordonet.

Aktuell vägningsinformation möjliggör avancerad materialhantering och viktbaserad fakturering. Detta underlättar vid planering, rationalisering och förbättring av insamlingsprocessen.

  • Kan integreras i transportlogistiksystem, ERP och andra system för att säkerställa tillförlitlig dataöverföring och tillgång till rapporter och driftövervakning i realtid
  • Kan integreras med en dator i fordonet
  • Vägningsinformationen sparas även i vågens fjärrkontrollenhet. Härifrån kan den överföras till andra enheter i de fall integrering med ett transporthanteringssystem inte erfordras