V prípade preťaženia alebo keď náklad uviazne, prístroj na ochranu proti preťaženiu zastaví zdvih a tak predíde nehode. Prístroj má pamäť, ktorú je možné použiť k sledovaniu celkového zaťaženia žeriavu.

  • Môže byť inštalovaný do nových strojov a taktiež do strojov už používaných
  • Jednoduché nasadenie
  • Jednoduchá kalibrácia

TAMTRON OPU OCHRANNÁ JEDNOTKA PROTI PREŤAŽENIU ZAISŤUJE BEZPEČNÉ ZDVÍHANIE

Jednotka ochrany proti preťaženiu je indikátorom preťaženia navrhnutým tak, aby užívateľom pomohol predísť poškodeniu zariadenia a zraneniu osôb a chráni stroj pred poškodením zastavením zdvihu v prípade, že žeriav je preťažený alebo dôjde k uviaznutiu nákladu. OPU sa obvykle používa pri žeriavoch, kladkostrojoch, výťahov, zdvihákov a prevodov . OPU sa môže taktiež použiť pre reguláciu stability: bráni stroju v páde v dôsledku jeho nevyváženosti.

Tamtron OPU umožňuje presný a spoľahlivý dohľad nad preťažením i v tých najnáročnejších podmienkach. Automatická diagnostika neustále monitoruje stav káblov a vážne senzory OPU, čím je zaručená spoľahlivá funkcia zariadenia. OPU ukladá podrobnosti o prípadných incidentoch preťaženia spoločne s dátumom a časom do svojej pamäti, a odtiaľ je možné tieto informácie jednoducho preniesť do počítača pomocou kábla. Pomocou funkcie sledovania zaťaženia je možné celkové zaťaženie žeriavu uložiť do pamäti OPU a informácie z akéhokoľvek vybraného časového obdobia môžu byť preskúmané a použité napríklad k určeniu optimálnych servisných intervalov.

Možnosťou je 4-20 m zosilovač signálu, ktorý je k dispozícii pre umožnenie odpočtu signálu PLC.

MODELY OCHRANNÝCH JEDNOTIEK PROTI PREŤAŽENIU

OPU-10

  • Tri nastaviteľné poplašné limity
  • Môže byť použita buď pre zaťaženie z jedného snímača zaťaženia alebo súčtu dvoch snímačov zaťaženia OPU-20
  • Tri nastaviteľné poplašné limity
  • Samostatné ovládanie dvoch snímačov zaťaženia
  • Súčet dvoch snímačov zaťaženia
Tamtron OPU Overload Protection unit