Kundspecifika lösningar

I händelse av överbelastning, eller om lasten fastnar, stoppar överlastskyddet lyftet för att förhindra en olycka. Enheten har ett minne som kan användas för att analysera den totala påfrestningen på kranen.

  • Kan installeras på nya maskiner och på maskiner i drift
  • Enkel idriftsättning
  • Lätt att kalibrera
Vägningslösningar för industribruk

MODELLER ÖVERBELASTNINGSSKYDD

OPU-10

  • Tre justerbara larmgränser
  • Kan användas antingen för lasten från en lastcell eller summan av två lastceller

OPU-20

  • Tre justerbara larmgränser
  • Individuell kontroll av två lastceller
  • Summan av två lastceller

OPU ÖVERLASTSKYDD SÄKERSTÄLLER SÄKER LYFTNING

Överbelastningsskyddet är en överbelastningsindikator som tagits fram för att hjälpa användaren undvika skador på utrustningen och personal. Den förhindrar att maskinen skadas genom att den stoppar lyftet om kranen är överbelastad eller om lasten fastnar. OPU används normalt på kranar, lyftanordningar, hissar, lyftare och staplare. OPU kan även användas för stabilitetskontroll. Den kan förhindra att en maskin välter till följd av obalans.

Tamtron OPU tillhandahåller noggrann och pålitlig övervakning av överbelastning även under de mest krävande omständigheterna. Automatisk diagnostik övervakar fortlöpande kablarna och vägningssensorerna i OPU-systemets tillstånd och säkerställer att enheten fungerar tillförlitligt. OPU sparar detaljerna om potentiella överbelastningsincidenter, tillsammans med datum och tidpunkt i minnet. Informationen kan därifrån enkelt överföras till en dator. Den totala påfrestningen på kranen kan sparas till OPU-enhetens minne tack vare övervakningsfunktionen, och information från valfri tidsperiod kan granskas och bearbetas för att exempelvis definiera optimala serviceintervall.

En 2-20 mA analog signalförstärkare finns tillgänglig som tillval och möjliggör att signalen kan tas upp och läsas av en PLC-enhet.

Tamtron OPU Overload Protection unit