ONE CLOUD

Informácie o vážení po ruke nonstop

ONE CLOUD - Informácie o vážení po ruke nonstop

 

Služba One Cloud Tamtron robí podnikanie výnosnejšie. Spoľahlivé a presné údaje váženia zefektívňujú prácu a procesy, zlepšujú prenos údajov a zdieľanie údajov medzi organizáciou a zainteresovanými stranami, zjednodušuje podávanie správ a analyzovanie, a urýchľuje fakturovanie.

Zvýšenie efektívnosti a plynulosti prevádzky vašej spoločnosti

V službe One Cloud Tamtron sú údaje váženia ľahko dostupné a zdieľané v rámci organizácie. Údaje sa môžu používať na vývoj procesov, ako aj celej prevádzky podniku. One Cloud bezpečný a ľahko použiteľný.

Podniky všetkých veľkostí profitujú z možností, ktoré ponúka One Cloud. Ak váhy automaticky odosielajú údaje váženia na server po vážení, údaje sú v prípade potreby vždy aktuálne a dostupné cez mobilné zariadenia.

Prostredníctvom One Cloud sa dajú objednávky posielať priamo do váhy a ich vybavenie je možné potvrdiť. Dostupnosť údajov váženia v reálnom čase zaisťuje, že fakturovanie je možné ihneď po vážení. Na rozdiel od tradičných dokladov sa údaje nestratia ani neoneskoria.

One Cloud Environment