ONE CLOUD

Vägningsinformation tillgängligt 24/7

 

Tamtrons One Cloud-tjänst gör ditt företag mer lönsamt. Pålitlig och korrekt vägningsdata effektiviserar arbete och processer, förbättrar dataöverföring och delning av data inom organisationen och mellan intressenter, förenklar rapportering och analys och snabbar upp faktureringen.

Öka effektiviteten och flytet i ditt företags verksamhet

Med Tamtrons One Cloud-tjänst är vägningsdata lättillgänglig över hela organisationen. Informationen kan användas för att utveckla processer såväl som hela affärsverksamheten. One Cloud är säkert och lätt att använda.

Företag av alla storlekar kan dra nytta av de möjligheter som One Cloud erbjuder. När vågar automatiskt skickar vägningsdata till servern efter vägning är data alltid uppdaterad och tillgänglig vid behov, även via mobila enheter.

Beställningar kan skickas direkt till vågen genom One Cloud och även kvitteras att beställningens är slutförd. Tillgänglighet av vägningsdata i realtid säkerställer att fakturering är möjlig direkt efter vägning. Till skillnad från användande av traditionella kvitton går data aldrig förlorad eller försenas.

 

Ladda ner broschyren