Skogsinduistri

När virke hämtas från skogen av en skotare, flyttas till vägkanten och transporteras till ett sågverk med en lastbil, finns Tamtrons vägningslösningar där för att hjälpa till i varje steg på vägen. Slitstarka och lättanvända timmerkranvågar för virkesbilar fungerar med hög noggrannhet även i de mest krävande miljöer. De hjälper till att göra lastningen snabb, optimera lasten och samtidigt undvika överlast.

Vägningsdata från Tamtrons vågar är enkel att hantera via molnlösningen eller kan integreras till system som används av de stora skogsföretagen. Robusta fordonsvågar väger även de tyngsta fordonen och lossningen är smidig med vår materialhanterarvåg och timmerhanterarvåg. Med Tamtrons molntjänster för vägningsdata kan du undvika onödiga kilometer och göra transportkedjan från skogen till industri sömlös. Bättre information innebär rättvisa affärer för alla inblandade parter.

Fördelar

  • Få hela virkeslogistikkedjan att flyta smidigt
  • Säkerställ optimala laster, utan överlast
  • Gör lastningen snabb och enkel
  • Undvik ineffektivitet på jobbet och underutnyttjande av tid och resurser
Forestry