Skogbruk

Når en speditør laster opp tømmer for å levere til et sagbruk, er Tamtrons veieløsninger til uvurderlig hjelp på hvert eneste steg i prosessen.
Slitesterk og brukervennlig kranvekt for tømmerbil har høy nøyaktighet selv i de meste krevende omgivelser. Den bidrar til en raskere og mer nøyaktig opplasting hvor overlast unngås.

Veiedata levert av Tamtrons vekter er enkle å administrere i skyen, eller den kan integreres i systemer som brukes av bedrifter innenfor skogbruk. Robuste bilvekter (brovekter) veier selv de tyngste kjøretøy og veiing av tømmer under lossing går smidig ved bruk av våre kranvekter.
Ved bruk av Tamtrons skytjenester kan du unngå unødvendig kjøring og gjøre transportkjeden fra skog til sagbruk sømløs. Optimal informasjon betyr også mer rettferdig forretning for alle involverte parter.

Fordeler

  • Får hele logistikkjeden ved tømmertransport til å flyte jevnt
  • Besørger optimal lastevekt
  • Besørger rask og enkel lasting
  • Unngår ineffektivitet og sikrer riktig bruk av tid/ressurser
Forestry