Logistická spoločnosť Urbaser Oy používa vo svojich nákladných vozidlách palubné žeriavové váhy od spoločnosti Tamtron. Tieto váhy, ktoré sa dajú ľahko nastaviť a používať, sú dnes nevyhnutným kusom vybavenia, keďže fakturovanie odpadového materiálu sa progresívne mení zo sledovania počtu odvozov na váženie množstva.

Urbaser má vyše 40 váh na rôznych kontajnerových vozidlách a smetiarskych autách prevádzkovaných v rôznych činnostiach odpadovej logistiky po celom Fínsku – väčšinu z nich na smetiarskych autách. Váhy sú prepojené s nakladacími žeriavmi vozidiel. Urbaser Group so sídlom v Španielsku a s globálnou prevádzkou má vyše 44 000 zamestnancov. Podnik poskytuje služby v oblasti likvidácie odpadu, stará sa o zber a prepravu odpadových materiálov z domácností, recyklačných zásobníkov a obchodných aj komunálnych zariadení.

Využívajú sa palubné žeriavové váhy Tamtron. Petteri Viitanen vyprázdňuje do vozidla nádobu na zber kartónu recyklačnej spoločnosti. Váha visiaca na konci ramena meria váhu počas zdvíhania.

Urbaser

Urbaser má vo Fínsku vyše 120 vozidiel značiek Volvo, Scania a Merceder-Benz. Podľa farby sú vozidlá vždy biele. Ide hlavne o smetiarske vozidlá alebo baliče odpadov známe z mestskej dopravy. Okrem týchto sú to aj vozidlá vybavené odnímateľnými kontajnermi, pomocou ktorých sa zbiera odpad od spoločností, a inými veľkými nádobami. Jednou z týchto úloh je starať sa o logistiku vyprázdňovania a prepravy recyklačných zásobníkov spoločnosti Finnish Packaging Recycling RINKI Ltd. (“Rinki”). Na týchto zberných miestach sa zbierajú materiály ako papier, sklo, kovy a plasty. Urbaser z týchto zberných miest rozváža zhodnotené materiály ďalej. Kontajnery na kovy z recyklačného zásobníka sa vyprázdňujú do veľkoobjemového zberového vozidla. Pre tento proces je nevyhnutné zdvíhať celý kontajner do vzduchu. Vozidlá majú nakladacie žeriavy značiek PM, Hiab alebo Palfinger. Ide o viac ako 40 vozidiel s nakladacími žeriavmi a všetky majú aj palubnú žeriavovú váhu. Platby za likvidáciu odpadu stále viac odvíjajú od váženia, a preto je hmotnosť masy, s ktorou sa manipuluje, potrebné poznať od samého začiatku.

Modul váhy je vložený medzi koniec ramena nakladacieho žeriavu a rotátor drapáka. Konštrukcia je pevná a jednoduchá tak ako inštalácia. Váha je bezúdržbová. Vymeniteľná batéria je umiestnená pod čiernym krytom.

PREVEZMITE KONTROLU NAD KILAMI

Váhy, ktoré Urbaser používa, sú palubné žeriavové váhy ANV Tamtron. Podľa Harri Hietala, manažéra v spoločnosti Urbaser Oy, je väčšina z nich typu ANV DR10. Kapacity váženia sú 2 tony, 4 tony a špeciálne modely až do 10 ton. Merací systém dodávaný s vozidlom, pozostáva z troch častí: modul váhy, ovládacia jednotka a prijímač.

Na určenie hmotnosti najprv manuálna jednotka zobrazí výsledok váženia na jej displeji. Cez prijímač prepojený s displejom v kabíne sa informácie váženia okamžite uložia do informačných systémov a oznámia sa klientovi. Vysielajú sa cez Bluetooth.

Po namontovaní váha funguje riadne dlhý čas. Občas sa vyskytnú aktualizácie. Aktualizácie sa vykonávajú v prípade potreby pomocou portu USB na displeji so systémom Windows.
Harri Hietala
|
Manažér, Urbaser Oy

JAZDA S PETTERIM

S vodičom Petteri Viitanenom sme vyrazili na malú obchôdzku preveriť prevádzku váh v praxi. V recyklačnom zásobníku Rinki je oceľový kontajner na zber papiera už za pár minút visí na ramene žeriavu. Stlačením tlačidla na riadiacej jednotke zariadenie uloží hmotnosť na žeriave. Tento úkon si na zmeranie hmotnosti nevyžaduje viac ako jednoduché zdvihnutie. Potom sa zberný kontajner vyprázdni do kontajnera na vozidle, vybaveného kompaktorom papiera. Prázdny kontajner sa následne odváži, aby sa zistila čistá hmotnosť zozbieraného materiálu. Informácie sa prenášajú z riadiacej jednotky do displeja vo vozidle, a odtiaľ so záznamami o mieste a čase do informačných systémov Urbaser.

Displej vozidla zbiera všetky informácie z miesta likvidácie (napr. miesto, hmotnosť a čas) a oznamuje ich systémom klienta prostredníctvom dátovej siete. Informácie dorazia ešte predtým, ako sa vozidlo pohne ďalej z miesta zberu.

Používanie váh vyprázdňovanie vôbec nespomaľuje a získané informácie sú dostupné okamžite na ďalšie použitie. Aj Petteriho auto má nabíjačku batérie pre váhu. Modul váhy je na batérie, keďže jednotku váhy visiacu na konci nakladacieho žeriavu by bolo ťažké napájať elektrikou. Náhradná batéria sa nabíja na palubnej doske vozidla, pokým je druhá založená vo váhe. Podľa Petteriho je batériu potrebné vymeniť párkrát za týždeň. Zaberie to asi minútu – otvorenie imbusákom, vybratie batérie a založenie druhej. Riadiaca jednotka oznamuje stav nabitia batérie váhy. Manuálna jednotka sa potom nabije pomocou USB nabíjačky. Samotná váha je bezúdržbová.

Case

PREVEZMITE KONTROLU NAD INFORMÁCIAMI

Zásadnou znalosťou v dnešnej environmentálnej logistike je hmotnosť zozbieraného materiálu. Fakturovanie sa postupne mení zo sledovania počtu odvozov na váženie množstva. To znamená, že všetok materiál sa váži. Namerané množstvá sa okrem fakturácie používajú na štatistické účely. V budúcnosti môžu byť jazdy optimalizované na základe zozbierané materiálu. Manažér Harri Hietala je s činnosťou spoločnosti Tamtron spokojný. Osobitná vďaka patrí oddeleniu údržby. Ak z nejakého zriedkavého dôvodu vyskytne problém s váhou, majú vždy a pohotovo pokyny na odstránenie problému. Okrem toho Tamtron veľmi dobre informuje o aktualizáciách.

„Náš vozový park sa pred koncom roka ďalej rozširuje. Bude mať aj niekoľko nakladačov, takže sa môže stať, že pôjdem po nejaké váhy do fabriky Tamtron,“ uzatvára Hietalainen.

Text: Esa Suominen

Prečítajte si viac o tomto odvetví