Logistikföretaget Urbaser Oy använder Tamtrons fordonsbaserade kranvågar i sina lastbilar. De här lättmonterade vågarna är idag nödvändig utrustning ombord på lastbilarna eftersom faktureringen av avfallsmaterial i allt större grad bygger på vikten istället för som tidigare på antalet genomförda lyft. 

Urbaser har över 40 olika vågar ombord på olika containerlastbilar och sopbilar knutna till företagets avfallslogistikverksamheter runtom i Finland och majoriteten av dem finns i sopbilar. Vågarna är kopplade till fordonens lastbilskranar. Urbaser Group har sitt huvudkontor i Spanien och är en global koncern med över 40 000 anställda. Företaget verkar inom avfallshanteringssektorn och sköter insamling och transport av avfallsmaterial från hushåll, återvinningsstationer samt företagsbaserade och kommunala anläggningar.

Tamtrons fordonsbaserade kranvågar i bruk. Petteri Viitanen tömmer återvinningsstationens kartonginsamlingskärl i lastbilen. Vågen som hänger i slutet av kranarmen mäter vikten medan den lyfts. 

Urbaser

Urbaser har över 120 lastbilar i Finland av märkena Volvo, Scania och Mercedes-Benz. Företagets lastbilar är alltid vita. De flesta av dessa är sopbilar och en välbekant syn i stadstrafiken. Förutom sopbilarna finns det också container-fordon med hjälp av vilka avfall från företag och andra stora avfallskärl samlas in. De används bland annat för att sköta logistiken när det gäller tömning och transport av återvinningsstationer från Finlands Förpackningsåtervinning RINKI AB. På de här insamlingsplatserna samlas material som kartong, glas, metall och plast in. Urbaser transporterar det återvunna materialet från insamlingsplatserna. Återvinningsstationens metallbehållare töms i containerlastbilens container. Den här processen kräver att hela behållaren lyfts upp i luften. Lastbilarna har lastbilskranar av märkena PM, HIAB eller Palfinger. Urbaser har över 40 fordon med lastbilskranar och alla har även en fordonsmonterad kranvåg. Avfallshanteringsavgifterna baseras i allt högre grad på avfallsvikten och därför måste den återvunna massans vikt vara känd redan från början.

Vågmodulen är monterad mellan änden på lastbilskranens kranarm och gripens rotator. Konstruktionen är lika robust och enkel som monteringen. Vågen är underhållsfri. Det utbytbara batteriet återfinns under det svarta locket. 

TA KONTROLL ÖVER VIKTEN

Vågarna som Urbaser använder är fordonsbaserade Tamtron ANV-kranvågar. Enligt Harri Hietala, chef vid Urbaser Oy, är de flesta av dem av modellen ANV DR10. Vägningskapaciteterna är 2 ton, 4 ton eller för vissa specialmodeller upp till 10 ton. Det fordonsbaserade vågsystemet består av tre delar: vågmodul, handenhet och mottagare.

För att fastställa vikten, visar handenheten först vägningsresultatet på sin display. Genom mottagaren som är kopplad till en display i förarhytten sparas vägningsinformationen omedelbart till informationssystemen och förmedlas till kunden. Dataöverföringen sker via Bluetooth.

När den väl installerats fungerar vågen bra under lång tid. Ibland kommer det uppdateringar. Uppdateringar görs vid behov via en USB-port som är kopplad till den Windows-baserade displayen.
Harri Hietala
|
chef vid Urbaser Oy

PÅ VÄG MED PETTERI

Vi följer med föraren Petteri Viitanen på en liten insamlingsrunda för att se hur vågsystemet fungerar i praktiken. Framme vid RINKI-återvinningsstationen tar det bara några minuter innan kartonginsamlingskärlet av stål hänger i kranänden. Med ett tryck på handenhetens knapp lagrar systemet vikten i kranen. Det räcker med att lyfta upp kärlet för att fastställa vikten. Därefter töms insamlingskärlet i fordonets container som är utrustad med en kartongkomprimator. Den tomma behållaren vägs sedan för att fastställa det insamlade materialets nettovikt. Informationen överförs från handenheten till fordonets egen display och därifrån tillsammans med upplysningar om tid och plats till Urbasers informationssystem.

Fordonets display samlar all information från avfallsplatsen (det vill säga vikter och tid) och kommunicerar den till kundens system via ett datanätverk. Informationen kommer fram redan innan fordonet har lämnat insamlingsplatsen.

Användningen av vågen påverkar inte tömningstiden och den insamlade informationen finns omedelbart tillgänglig för vidare användning. Petteris fordon rymmer även vågens batteriladdare. Vågmodulen använder batterier, eftersom vågenheten som hänger i änden av lastbilskranen skulle vara svår att driva med el. Ett extra batteri laddas på lastbilens instrumentbräda medan det andra sitter i vågen. Enligt Petteri behöver batteriet bytas några gånger i veckan. Detta tar ungefär en minut och görs genom att öppna tre insexnycklar, ta ut batteriet och sätta dit ett annat. Handenheten förvarnar om vågbatteriets laddningsstatus. Handenheten laddas med en USB-laddare. Själva vågen är underhållsfri.

Case

TA KONTROLL ÖVER INFORMATIONEN

En viktig faktor i dagens miljölogistik är det insamlade materialets vikt. Faktureringen baseras i allt större grad på den återvunna vikten istället för mängden genomförda lyft. Det innebär att allt insamlat material vägs. Förutom till faktureringen, används viktuppgifterna för statistiska ändamål. I framtiden kan rutterna optimeras baserat på det insamlade materialets vikt. Harri Hietala är nöjd med Tamtrons verksamhet. Han riktar ett särskilt tack till underhållsavdelningen. Om det av något sällsynt skäl uppstår ett problem med vågarna finns det alltid snabbt instruktioner att tillgå för att lösa problemet. Informationen om uppdateringarna från Tamtron är dessutom bra.

– Vår fordonsflotta kommer att växa ytterligare innan året är över. Fordonen kommer att ha några lastkranar också, så det kan mycket väl hända att jag måste beställa fler vågar från Tamtronfabriken, avslutar Harri.

Text: Esa Suominen

Läs mer om branschen