Logistikkselskapet Urbaser Oy bruker kranvekter fra Tamtron i sine lastebiler. Vektene, som kan installeres og brukes på en enkel måte, blir nå betraktet som essensielt utstyr ettersom  faktureringen av avfallsmateriale gradvis endrer seg fra å spore antall løft til vektbasete data 

Urbaser har over 40 vekter i ulike biler og søppelbiler som opererer i ulike operasjoner knyttet til avfallslogistikk rundt om i Finland – de fleste av dem i søppelbiler. Vektene er koblet til bilens lastekraner.  Urbaser Group, med hovedkontor i Spania, opererer globalt og har over 44 000 ansatte. Virksomheten driver innen avfallshåndtering og er ansvarlig for innsamling og transport av avfallsmateriale fra husholdninger, gjenvinningsbanker og bedrifts- og fellesanlegg.

Tamtrons on-board kranvekt i bruk. Petteri Viitanen tømmer gjenvinningsstasjonens pappoppsamlingsbeholder opp i lastebilens komprimator. Vekten som henger i enden av bommen måler vekten under løftet 

Urbaser

I Finland har Urbaser over 120 lastebiler – merke Volvos, Scania og Mercedes-Benz. Bilene er alltid hvite. De er hovedsakelig søppelbiler, eller komprimatorer, kjent fra bytrafikken. I tillegg til disse finnes det krokløftere som samler avfall fra containere og andre store avfallsbeholdere. En av disse oppgavene er å vedlikeholde logistikken for tømming og transport av Finnish Packaging Recycling RINKI Ltds «Rinki»-gjenvinningspunkt. Materialer som papp, glass, metall og plast samles inn på disse innsamlingsstedene. Urbaser leverer gjenvunnet materiale videre fra disse innsamlingsstedene. Gjenvinningspunktets beholdere tømmes på bilen. Hele containeren må løftes opp i luften for denne prosessen. Lastebilene har lastekraner av merke PM-, Hiab- eller Palfinger. Det finnes over 40 biler med lastekraner og alle har kranvekt ombord. Avfallsavgiftene baseres i økende grad på faktisk vekt og derfor må avfallet  veies allerede på innsamlingspunktet.

Vektmodulen plasseres mellom bommen og rotatoren. Konstruksjonen er solid og enkel, i likhet med installasjonen. Vekten trenger ikke vedlikehold.  

TA KONTROLL OVER KILOENE

Urbaser bruker Tamtron ANV-kranvekter ombord. Harri Hietala, leder ved Urbaser Oy, sier at de fleste av dem er av modell ANV DR10. Kapasitetene for veiing er 2 tonn, 4 tonn og spesialmodeller opp til 10 tonn. Vektsystemet som følger med bilen består av tre deler: vektmodul, fjernkontroll m. display og mottaker.

Den håndholdte enheten viser vektverdien kontinuerlig.  Veiedata lagres umiddelbart via Bluetooth til informasjonssystemene og formidles til kunden.

Etter at den er installert fungerer vekten svært godt. Oppdateringer er av og til nødvendig. Oppdateringer gjøres via en USB-port
Harri Hietala
|
Leder Urbaser Oy

KJØRER MED PETTERI

Vi dro med sjåføren Petteri Viitanen en liten runde for å se vekten i praktisk bruk. Ved «Rinki»-gjenvinningspunkt heises papp-beholderen opp. Et tastetrykk på fjernenheten mellomlagrer veieresultatet.  Oppsamlingsbeholderen tømmes deretter i bilens pappkomprimator. Den tomme containeren veies deretter for å bestemme det oppsamlede materialets nettovekt. Informasjonen overføres fra fjernenheten til bilens eget display og derfra til Urbasers informasjonssystemer.

Bilens display samler inn alle data fra avhendingsstedet (dvs. sted, vekt og tid) og kommuniserer dem til kundens systemer via et datanettverk. Informasjonen kommer frem allerede før bilen kjører videre fra innsamlingsstedet.

Bruk av vekten sinker ikke tømmingen og den innsamlede informasjonen finnes umiddelbart tilgjengelig for videre bruk. Bilen til Petteri har også batterilader til vekten. Et reservebatteri lades på instrumentbordet til bilen når det andre brukes i vekten. Ifølge Petteri må batteriet skiftes noen ganger i løpet av en uke. Dette tar omtrent ett minutt – åpne tre unbrakoskruer, ta batteriet ut og sette et annet på plass. Fjernenheten varsler om batteristatus på vekten. Den håndholdte enheten lades med en USB-lader. Vekten trenger ikke vedlikehold.

Case

TA KONTROLL OVER INFORMASJONEN

Oversikt over innsamlet materiale er vesentlig kunnskap i dagens miljølogistikk. Faktureringen endrer seg gradvis fra å spore antall løft til å være basert på vekt. Dette betyr at alt materialet veies. I tillegg til fakturering kan veiedata brukes til statistiske formål. I fremtiden kan stasjonene optimaliseres basert på materialet som samles inn. Lederen Harri Hietala er fornøyd med sitt  Tamtron produkt. En spesiell takk går til vedlikeholdsavdelingen. I tilfelle det finnes et problem med vekten gis det alltid raske instruksjoner for å fikse problemet.

«Vår bilpark utvides ytterligere før året er slutt. De vil ha noen lastere også, så jeg vil nok hente noen flere vekter fra Tamtron, avslutter Hietalainen.

Tekst: Esa Suominen

Les mer om bransjen