Detektor poškození kol Tamtron Scalex (Wild Wheel Impact Load Detector) může být použit pro detekci problémů, jako jsou plošky na kolech způsobené zablokovanými brzdami, a také poškození nákolků, způsobené vadami materiálu nebo únavou oceli, které mohou ohrozit bezpečnost provozu na železnici. Scalex Wild pracuje také jako extrémně přesná kolejová váha, která váží každou nápravu, podvozek a vagón, a stejně tak detekuje nerovnoměrné ložení.

Tento vážní systém je typově schválen pro obchodní vážení v souladu s evropskými směrnicemi.

  • Měřicí systém pro detekci vad kol
  • Rovněž působí jako mimořádně přesná kolejová váha, která váží každou nápravu, podvozek a vagón
  • Také detekuje nesprávné ložení
  • Měření je možné při rychlostech vlaku 10 až 250 km/h
  • Dynamické obchodní vážení vagónů a vlaků při rychlostech od 10 do 120km/h

DETEKCE DEFEKTŮ KOL ZLEPŠUJE ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A NÁKLADOVOSTI

Scalex Wild zjistí vady na kolech, které by mohly poškodit zařízení pro železniční dopravu nebo kolejnice tak, že monitoruje síly mezi kolejnicemi a koly. Měřicí systém zlepšuje bezpečnost, protože poškození infrastruktury v důsledku plochých kol či jiných defektů se lze vyhnout tím, že se vadné vozy zastaví dříve, než dojde k poškození tratě. Železniční trať zůstane v bezpečném stavu, protože se předejde poškození vadnými koly, což také zlepšuje řízení nákladů na údržbu železniční infrastruktury.

Vady na kolech, zjištěné zařízením Scalex Wild, spustí automatický alarm při překročení předem nastavených poplašných limitů. Měřicí systém udává, který vagón obsahuje kolo (-a), které spustilo/a poplach. Chybové alarmy jsou spuštěny v souladu s potřebami zákazníka, např zvukovým signálem nebo textovou zprávou. Po alarmu může dispečer provozu přijmout nezbytná opatření pro zastavení vlaku nebo snížit jeho rychlost, aby se minimalizovala rizika a škody. Různé úrovně výstrahy umožňují dispečerovi dopravy odpovídajícím způsobem reagovat na každý alarm.

VYSOCE PŘESNÉ VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Scalex Wild má velmi vysokou frekvenci měření. Systém měří kolo každého vagonu na dvě kompletní otáčky tak, aby byla zaručena spolehlivost výsledku každého měření. To je nutné, protože se nelze vyhnout bočnímu pohybu železničního vozidla, které ovlivňuje výsledky měření. Veškeré alarmy jsou spouštěny na základě nejvyšší naměřené hodnoty.

 

SPRÁVA VÁŽNÍCH INFORMACÍ

Systém na detekci opotřebených a vadných kol Tamtron Scalex Wild může být integrován do vlastního informačního systému zákazníka, aby byl zajištěn plynulý přenos informací, nebo jej lze použít v reálném čase přes internet prostřednictvím služby Tamtron.