Ett typgodkänt vågsystem måste klara vissa gränser – det har myndigheterna bestämt. I dagligt tal talar man om ”kröning” men det man egentligen menar är Återkommande kontroll, för en ny maskin gäller: Förstagångsverifiering.

När Tamtron kröner din våg provar vi bland annat olika varvtal, kör maskinen i olika hastigheter, kör i lutning och gör linjäritetskontroll – från minsta till högsta vikt. Allt enligt en ackrediterad metod. Tamtron är dessutom ett ackrediterat kontrollorgan, något som krävs för att få utföra Återkommande kontroll. Efter utförd kontroll får du därför ett kontrollintyg. En verifiering utförd av ett ackrediterat kontrollorgan är någonting mer än en kalibrering, även om utföraren säger att det är en ackrediterad kalibrering.

Utöver kröningen behöver man ha ett egenkontrollprogram där man regelbundet kontrollerar väsentliga egenskaper. Hos en våg är en väsentlig egenskap att den väger rätt dvs. att vikten som visas i displayen ligger inom tillåtna gränser.

Jobbar man professionellt med en våg är det god sed att ha ett serviceavtal för vågsystemet där en kunnig tekniker ser över systemet åtminstone en gång om året. Många kunder vittnar om att det tvingar dem att själva se över rutiner, utbildningsnivå mm., något som höjer kvaliteten på levererad produkt.

Ring 054-402 08 40 eller maila till viktigt@tamtron.se för att boka! Här kan du se när Tamtrons ”Kröningsrunda” kommer till dig.

Team Tamtron