Varför vill en del vågleverantörer att man ska stå still när man väger? Det tar ju bara längre tid och försämrar effektiviteten.

Tamtron kan som enda leverantör i Sverige leverera typgodkända lösningar för automatisk vägning på fordonsvåg från Motus Weighing: en svensk världsunik innovation  som effektiviserar fordonsvägningen – med separata total-, axel- och boggivikter! Reducerar tidsåtgången till ett minimum och möjliggör automatisering av vägningsprocessen i er verksamhet.

Dynamisk vägning, dvs. att automatiskt registerara vikten av ett fordon på en vågbrygga under tiden som fordonet rullar över vågen innebär många fördelar:

  • Dramatiskt högre trafikkapacitet då tiden för varje vägning minskar från i storleksordningen minuter till sekunder;
  • Miljövinster i form av minskade koldioxid-utsläpp tack vare mindre tomgångskörning och färre start/stop-cykler hos fordonen och tack vare att det behövs mindre betong vid nyinvestering då vågbryggan kan göras kortare. Dessutom: man kan återanvända och förlänga livslängden på en befintlig vågbrygga (som annars kanske varit just för kort)!
  • Inget behov av multipla dyra förarterminaler som måste servas och som riskerar att krångla. Istället utnyttjar man ett användargränssnitt i den skärm som finns tillgänglig, för en regelbunden förare skulle detta till och med kunna vara en app i dennes egen mobiltelefon. Alternativt kan man arrangera en surfplatta eller liknande. Det går givetvis att sköta allt i en datormiljö i ett våghus.

Lösningen innebär att fordonet vägs på en helt vanlig vågbrygga, med likadana lastceller och teknik som i dagens vågbryggor och fordonsvågar. En väsentlig skillnad är att fordonet inte behöver stå still på fordonsvågen utan kan rulla över vågbryggan under tiden som systemet automatiskt registrerar axelvikter/axelgruppsvikter, hastighet och axelavstånd. Vågsystemet identifierar automatiskt vilken typ av fordon eller fordonsekipage det rör sig om. Då systemet väger axel för axel och summerar till totalvikt behöver inte vågbryggan vara lika lång som när man väger ett stillastående fordon på fordonsvågen. Det räcker med en 6 m lång vågbrygga för att väga ett hur långt fordon som helst. En nyinvestering i en markförlagd fordonsvåg blir med andra ord avsevärt mycket lägre om man väljer en dynamisk fordonsvåg från Motus.

Då själva mätningen utnyttjar befintlig teknik så är det möjligt att med små medel ”uppgradera” en befintlig fordonsvåg till en modern dynamisk fordonsvåg för automatisk vägning av fordon. Man behåller då vågbryggan och installerar en låda med det nya vågsystemet.

Viktresultatet som visas är alltid den Statiska Vikten. Det är alltid massan eller den statiska vikten man får som resultat när man använder en våg, båda uttrycken representerar exakt samma sak, oavsett om själva vägningen sker vid stillastående eller i rörelse. Att en våg gungar och ett värde varierar kring ett värde är något som alltid sker och som hanteras, även då man väger stillastående på en traditionell icke-automatisk fordonsvåg.  För ytterligare förklaring av begreppet Statisk vikt och hur man registrerar den, läs gärna dokumentet ”Förklaring statisk vikt”.

DYNAMISK VÄGNING NÄR DEN ÄR SOM BÄST

Nu är det tekniskt möjligt att väga ett fordon på en markförlagd fordonsbrygga utan att behöva stanna. Noggrannheten är bibehållet hög. På köpet får ni axelvikterna. Systemet består dels av den mobila terminalen LSV och dels av systemet för dynamisk vägning (MHS). Dessa erbjuds i olika kombinationer för att matcha just ert behov.

MHS sköter den dynamiska vägning och levererar noggranna vägningsresultat, både totalvikt och axelvikter.

motus pictures

LSV sköter datahanteringen och administreringen av vägningen. Det behövs ingen förarterminal, om du vill är det till och med möjligt att sköta allt i mobilen.

motus pictures