Lösningar för containervägning

Vågen väger en containers verifierade bruttomassa (VGM) noggrant utan att sakta ner containerhanteringsprocesserna och uppfyller kraven i SOLAS-konventionen. Vågen kan integreras i TOS, ERP och andra system för att säkerställa tillförlitlig dataöverföring och tillgång till rapporter och driftövervakning i realtid

Tamtron Power containerstaplarvåg
 • Felmarginalen ligger på endast cirka 1 %
 • Väger containrar allt eftersom hamnens normala arbete fortgår
 • Enkel att installera, eftermontera och serva
 • Dataöverföring till TOS och andra programvaror

CONTAINERVÄGNING NOGGRANT OCH ENKELT

Den typgodkända och provade Tamtron One Power-containerstaplarvågen väger en containers verifierade bruttomassa (VGM) noggrant och uppfyller kraven i SOLAS-konventionen. One Power-containerstaplarvågen kan lätt installeras i alla typer containerstaplare (Reach stackers). Inga strukturella ändringar krävs på staplaren, vilket även gör eftermontering mycket enkel.

Tamtron One Power Container Stacker Scale

VÄGNINGSINFORMATIONSHANDLÄGGNING

Med Tamtron One Power-containerstaplarvåg kan en containers verifierade bruttomassa (VGM) kombineras med containerns ID, villket gör att data kan sparas och överföras på ett enkelt och tillförlitligt sätt, allt för att säkerställa en säker frakt, samt upprätthålla ett smidigt och effektivt arbetsflöde i hamnen. Med vägningsinformationen tillgodoses även kraven på insyn, spårbarhet och de allt större kraven på rapporteringsskyldighet.

 • Kan integreras i TOS, ERP och andra system för att säkerställa tillförlitlig dataöverföring och tillgång till rapporter och driftövervakning i realtid
 • Kan anslutas till Tamtrons molntjänst med vilket vägningsinformationen kan överföras trådlöst och bli tillgänglig i realtid
 • Kan integreras med datorer installerade i fordonet
 • Kan samla in vägningsinformation till samma infrastruktur som för informationshantering från samtliga Tamtron-vågar i hamnen, t.ex. containerstaplarvågar och grensletruckvågar, men även traditionella vågbryggor.

MODELLER

Tamtron One Power-containerstaplarvåg finns tillgänglig som ett avancerad Power-vägningsinstrument eller som en datorversion som utan problem kan integreras med en dator i fordonet.

One Power 300i

 • 12 huvudminnen för containrar och andra vägningsrelaterade data med en lagringskapacitet på totalt 10 000 minnespositioner
 • Dataöverföring via Internet

Power PC Software

 • Lagringskapacitet på totalt 10 000 minnespositioner
 • Integrering med TOS, ERP och system för förvaring, transport och terminalhandläggning