Vägning sker i rörelse

En våg utvecklad för kvalitetsverifiering och hantering av virkesflöden med förmågan att noggrant och snabbt väga virke i farten. Informationen från vägningarna kan överföras till företaget och kan användas i realtid.

Tamtron One Power Log Handler Scale (EN)
Tamtron One Power Timmerhanterarvåg
 • Endast 1–2 % felmarginal
 • Vägning sker i rörelse under normal drift
 • Enkel och snabb installation
 • Enkel att serva och kalibrera
Med Tamtron One Power Timmerhanterarvåg finns alltid realtidsinformation tillgänglig för företaget.

FÖR ÖVERVAKNING AV TRÄETS KVALITET OCH KVANTITET

Tamtron One Power Timmerhanterarvåg väger virket under lyft, normal rörelse och vid lastning av material. Vågen underlättar hanteringen av virkesflödet och gör att arbetet går snabbare genom att överföra vägningsinformationen till ERT och andra system i sågverk och massaanläggningar, allt i realtid för att maximera produktiviteten.

Med denna våg kan virkets kvalitet enkelt verifieras: materialet kan vägas under vattenytor för att erhålla det färska virkets densitet. Vågen är försedd med en separat funktion för vägning under vattenytor.

Med Tamtron One Power Timmerhanterarvåg finns alltid realtidsinformation tillgänglig för företaget.

Tamtron One Power Log Handler Scale

VÅGINFORMATIONSHANTERING:

Tamtron Power Timmerhaterarvåg gör det möjligt för företagen att enkelt överföra information om virket i fråga för vidare bearbetning. Med den av vågen tillhandahållna vägningsinformationen kan virkets mängd och kvalitet övervakas fortlöpande.

 • Kan integreras ERP och andra system för att säkerställa tillförlitlig dataöverföring och tillgång till rapporter och driftövervakning i realtid
 • Kan anslutas till Tamtrons molntjänst med vilket vägningsinformationen är tillgänglig i realtid
 • Kan integreras med fordonets dator
 • Vägningsinformation kan sammanställas till samma informationshandläggningsstruktur som den som används av alla Tamtrons vågar, såsom hjullastarvågar och traditionella vågbryggor

MODELLER

Tamtron One Power Timmerhanterarvåg finns tillgänglig som ett avancerat Power-instrument eller som en app för PC-miljö som kan integreras med en dator i fordonet.

Power PC-version

 • 10,000 vågsedlar i logg-minnet
 • Integrering med ERP och andra system

One Power 300i 

 • 8-12 huvudminnen för olika material och andra vägningsrelaterade data med totalt 10 000 minnespositioners lagringskapacitet
 • Dataöverföring via Internet