Lasta noggrant, arbeta effektivt

Eliminera överlastböter, underutnyttjande och onödig körning till vågstationer med ONE Timber timmerkransvåg. Den eftermonterade, trådlösa timmerkransvågen är noggrann och utvecklad för snabba lastcykler med kapacitet på upp till 10 ton. Vågen är kompatibel med de flesta timmerkranar på marknaden.

Produktblad One Timber-kranvåg

Tamtron One Timber är:

  • Enkel att installera och använda
  • Robust våglänk för tuffa förhållanden
  • Enkelt användargränssnitt
  • Batteritid på minst 2 veckor (levereras med extra batteri)
  • Körstilen påverkar inte noggrannheten i vägningen
  • Support och uppdateringar kan ske via fjärruppkoppling
  • 24/7 realtids dataöverföring med molntjänsten One Cloud
One Timber timmerkransvåg och One Cloud är en tillförlitlig och rättfram våglösning som tillgodoser alla dina behov för dina skogstransportfordon och vågdatahantering.

TOUCH-DISPLAY OCH TRÅDLÖS VÅGLÄNK MED LASTCELLSTEKNIK

One Timber timmerkransvåg och den robusta våglänken är väl lämpad för tuff dygnet-runt användning. Denna våg levererar även under svåra arbetsförhållanden där hög noggrannhet är ett måste. Baserad på lastcellsteknik vilket innebär att länken inte är beroende av hydraulik och eliminerar helt friktion från rörliga delar som kan påverka vägningsresultatet. Länken är underhållsfri och har lång batteritid. Den är designad för att kompensera för oönskade krafter och temperaturväxlingar och kan användas från – 25˚C till + 50˚C. Mjukvaran i våglänken kan uppdateras vid behov. Användargränssnittet i Tamtron One Display är utformat i samarbete med operatörer i skogsbranschen.

SÄKRA DATA MED ONE CLOUD

Information från vågen överförs automatiskt till One Cloud. Med One Cloud och dataöverföring i realtid kan du skicka orderinformation direkt till vågen, lokalisera kranen och se arbetsloggen online. Vägningsinformation och rapporteringsverktyg är tillgängligt dygnet runt för både interna och externa användare. Mjukvaruuppdateringar installeras automatiskt om och när det är nödvändigt, support och diagnos är tillgängligt på distans. Vid behov kan vågen förses med en mobil skrivare via blåtandsöverföring.

One Timber Crane Scale
One Timber Crane Scale

In order to play the video, you need to accept marketing cookies. Click here.