Molntjänster

VÄGNINGSDATA I REALTID FÖR HELA ORGANISATIONEN

Våra avancerade molnlösningar hjälper er att effektivisera processer och materialflöden. Pålitliga och korrekta vägningsdata kan delas av alla som har rätt till den, i hela organisationen och till andra intressenter, vilket förenklar rapportering och beslutsfattande samtidigt som det snabbar upp faktureringen.

Med Tamtrons omfattande molntjänster får våra kunder tillgång till pålitliga vägningsdata i realtid. Detta möjliggör ett snabbare arbetsflöde och stora kostnadsbesparingar liksom ett mer ansvarsfullt sätt att göra affärer på genom att erbjuda systemstöd för att möta lagkrav, miljörapporteringskrav mm.

Alla våra lösningar för hantering av vägningsdata har utvecklats tillsammans med våra kunder för att möta verkliga behov. Kunden får tillgång till vägningsmjukvaran som en komplett tjänst. Vi ansvarar för installation och systemunderhåll liksom för fortsatt utveckling och framtida uppdatering med nya funktioner.

Något som alltid varit viktigt för oss är hur vägningsinformationen bäst tjänar vår kunds affär: hur den lättast kan kommuniceras till alla inblandade och hur den kan bidra till ökad transparens, effektivisera arbetsmoment och låta partnerna jobba tillsammans så flexibelt som möjligt.
Tuomas Jussila, Product Manager