Modern mjukvara för lastbilsvågar

Tamtron Scalex RDW vägningssystem är en kontrollvåg med minimal felmarginal för stationär vägning som även kan vara verifierad (”krönas”) för kommersiell användning. Scalex RDW används i huvudsak inomhus i anläggningar såsom verkstadshallar, tågdepåer och vid vagntillverkning. Den placeras ofta i en reparationsgrop på betonggolvet.

  • Enastående noggrannhet och låg felmarginal, kan verifieras (”krönas”) för kommersiellt bruk
  • För stationär vägning, vanligtvis inomhus
  • Även tillgänglig i versioner för flera parallella spår

FÖR ATT SÄKERSTÄLLA KORREKTA RULLANDE VAGNAR

Tamtron Scalex RDW vägningssystem kan användas för att säkerställa tågvagnarnas status innan de sänds ut i trafik efter tillverkning eller reparation. Vågen RDW väger inte bara alla vagnar, hjul, axlar och boggier, både laster och viktdistribution. Vågen tillhandahåller även information om hur väl boggier är balanserade i förhållande till varandra.

 

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR KUNDERNAS BEHOV

Tamtron Scalex RDW vägningssystem är skräddarsytt för varje kund med deras miljö, verksamhet och behov i åtanke. Vågen kan byggas in i mycket långa konfigurationer för att väga vagnar av olika längd. Lösningen kan även göras om till  versioner med flera spårvidder sida vid sida, vilket möjliggör användning av samma våg vid vägning av laster på vagnar som tillverkats för olika geografiska regioner.

Scalex RDW