För att både köpare och säljare ska veta att vägningsresultaten är noggranna och ha förtroende för resultatet skall man låta ett ackrediterat kontrollorgan utföra en Återkommande kontroll på vågen årligen.

Termen ”kröna” har inte en entydig betydelse. Det normala är att vågägaren beställer en ”Återkommande kontroll” av sin våg. Vid en återkommande kontroll kontrolleras vågen med en ackrediterad metod mot uppställda krav. Om noggrannhet och repeterbarhet är bra nog blir vågen godkänd och vågägaren får ett certifikat som bevis.

Det är vågägaren som är ansvarig för att vågen är kontrollerad på rätt sätt. Återkommande kontroll får endast utföras av ett ackrediterat kontrollorgan.

Mellan kontrolltillfällena bör man genomföra och dokumentera en Egenkontroll för att kunna påvisa att vägningsresultatet inte förändras över tid.

En nymonterad våg måste genomgå en Verifiering (kallas även ”EU-verifiering”, ”Förstagångsverifiering” eller ”att sätta på EU’s inre marknad”). För att man ska kunna göra en återkommande kontroll måste vågen vara verifierad först. Verifieringen görs en gång, när vågen är ny (egentligen efter ca. 600 h drift)

 

För vågar som inte är verifierade eller där man behöver ha annan information kan en Ackrediterad kalibrering vara ett alternativ. Ackrediterad kalibrering utförs av ett ackrediterat laboratorium. Notera att detta inte ersätter en Återkommande kontroll om det finns ett sådant lagkrav.

Ibland pratar man om ”Belastningsprotokoll” (även andra begrepp förekommer) och att det skulle räcka i stället för en Återkommande kontroll. Ett belastningsprotokoll har inget eller mycket lite juridiskt värde i en juridisk tvist. Allting som inte är Verifiering, Återkommande kontroll eller Ackrediterad kalibrering kan i juridisk mening sammanföras till begreppet belastningsprotokoll.

För hjullastarvågen är det en branschstandard att bara anlita företag som använder krönta hjullastarvågar (alltså företag som ser till att Återkommande kontroll utförts regelbundet på sina hjullastarvågar) så att både köpare och säljare ska ha förtroende för vägningsresultatet. För t.ex. fordonsvågar är det oftast ett lagkrav att vågen ska krönas inom ett givet tidsintervall.

Se till att din våg uppfyller branschstandard och lagkrav. Boka Återkommande kontroll idag, ring 054-402 08 40 eller e-posta: viktigt@tamtron.se.

 En våg behöver oftast kontrolleras enligt regelverk som fastställts av Swedac. Regelverket och kontrollerna är till för att vågarna ska ge noggranna vägningsresultat och så att både kund och säljare ska kunna lita på resultatet. För mer information om krav och regler, se https://www.swedac.se/amnesomraden/vagar-2/. Det är swedac som ackrediterar kontrollorgan och laboratorier. Du kan kolla om en organisation är ackrediterad genom att surfa in på https://search.swedac.se/sv/ackrediteringar/ och skriva in namnet på organisationen. Svaret kommer direkt.