Radwag 50.5Y Tørkevekt

Mikrobølge tørkevekt

PMV 50.5Y er en avansert løsning for måling av fuktighetsinnholdet i prøver som inneholder betydelige mengder fuktighet (opptil 100 %). Tørkeprosessen utføres ved hjelp av mikrobølger som gjør det mulig å varme opp hele prøvevolumet jevnt. Sammenlignet med standard fuktighetsanalysatorer gir PMV 50.5Y betydelig kortere tørketid.

Tørkevekten kan med suksess brukes overalt hvor materialer som inneholder store mengder vann tørkes, for eksempel: meieriprodukter, fisk, kjøtt, fruktprodukter, sirup, kremer, flytende harpiks.

DATABLAD PMV

PMV 50.5Y

Prøven plasseres i tørkekammeret på et glassfiberfilter. I bunnen av kammeret er det en ende av bølgelederen hvor mikrobølgene sendes ut. Når prosessen starter, fordeles mikrobølgene jevnt på filterets overflate og tørker prøven. Fuktighetsinnholdet bestemmes på grunnlag av massetapet som oppnås under tørkingen.

Det velges et tørkeprogram avhengig av prøvens masse og kjemiske sammensetning. Den gjennomsnittlige varigheten av denne prosessen avhenger av typen og massen av stoffet som brukes, og tar ca. 1 til 10 minutter. Til sammenligning tar tørking med en tradisjonell halogenfuktanalysator mellom 5 og 40 minutter.

Fuktanalysatoren PMV 50.5Y er utstyrt med en temperatursensor og gjør det mulig å overvåke apparatets effekt for å unngå at kokepunktet overskrides under prosessen. En forhåndsinnstilt mikrobølgeeffekt vises på indikatoren under hele tørkeprosessen.

PMV 50.5Ys viktigste funksjoner.

  • beregnet for tørking av prøver som inneholder betydelige mengder fuktighet (opptil 100 %)
  • svært kort tørketid sammenlignet med tradisjonelle fuktighetsanalysatorer og standard tørkemetoder
  • mikrobølgebasert løsning
  • jevn oppvarming av hele prøvens overflate
  • kompleks database med tørkeprogrammer
  • avslutningsmodus: manuell, automatisk, tidsdefinert, brukerdefinert
  • avanserte rapporter, tids- og statistikkgrafer
  • enkel betjening takket være berøringsskjerm

In order to play the video, you need to accept marketing cookies. Click here.