Dibal Mistral Tower

Dibal Mistral Tower.

Mistral er en prisberegnende ferskvarevekt med etikettskriver, og representerer en særegen kombinasjon av design, teknologi og brukervennlighet.

Etikettene inneholder all informasjon i henhold til kravene for merking av næringsmidler. Eksempel på hvilken informasjon som skrives: varenavn, logo, pris, vekt, stk. vare, pakkedato, best før, ingredienser, strekkode EAN13, allergener, næringsinnhold, sporbarhet osv.
Utskrift og design kan tilpasses til f.eks. forhåndstrykte etiketter med logo, bilder, tekst m.m.
Leveres komplett med programvare DFS for programmering av artikler.

Dibal Mistral Tower datablad
 • 15 skrifttyper (6 monospaced + 9 multispaced: mer moderne og lesbare).
 • 40 logoer.
 • EAN-13 strekkode.
 • 40 informasjonsfelt.
 • 100 programmerbare tekster.
 • Manuell og automatisk forhåndspakking.
 • Automatisk justering av papirdeteksjonssensoren.
 • Fra B30 x L30 mm til B60 x L100 mm.
 • 20 faste formater + 10 programmerbare formater.
 • 3 nivåer for summering.
 • Utskrift av «n» identiske etiketter.
 • Utskrift med 90º, 180º og 270º rotasjon.
 • Alfanumerisk batchnummer.
 • Minste bokstavstørrelse: 1,2 mm.
 • Effekt (fet, understreket eller begge deler) for hvert tegn i teksten.
 • Mulighet for å bruke den generelle teksten «G» (3000 tegn) for ingredienser, med små eller store bokstaver for å markere allergener.
 • Mulighet for å inkludere en tabell med næringsinnhold.
  Mulighet for å skrive ut 2 etiketter for hver operasjon:

Kommunikasjon:

 • TCP/IP Ethernet for sammenkobling og tilkobling til PC.
 • RS-232, for tilkobling til skanner.
 • Wi-Fi, ikke standard-tilvalg.