MA MA 50/1.5Y

4 ulike tørkeprogrammer

MA 5Y.IC har fire tørkeprofiler: standard, mild, rask og trinnvis.

Standardprofilen er den mest brukte tørkeprofilen. Den gir den mest nøyaktige resultatet av fuktighetsinnholdet.

Den milde profilen er utviklet for tørking av stoffer som er følsomme for rask oppvarming, varmes opp med full effekt i begynnelsen av prosessen. Et eksempel på et slikt stoff er lær.

Du vil bruke den raske profilen for prøver med betydelig fuktighetsinnhold – i størrelsesorden flere titalls prosent.

Trinnprofilen er ideell for tørking av stoffer som inneholder mer enn 15 prosent fuktighet. I denne profilen kan du definere tre valgfrie temperaturer. Du velger verdiene for temperatur og varighet av oppvarmingen eksperimentelt.

DATABLAD MA 50

Hvordan avslutter jeg tørkingen?

På 4 måter

MA 5Y.IC har fire avslutnings moduser: automatisk, manuell, tidsdefinert og brukerdefinert.

Automatisk modus
Du definerer grenseverdien for fukttap på 60 sekunder. Når tørkevekten når det innstilte kriteriet, avsluttes målingen automatisk.

Manuell modus
Du avslutter målingen selv ved å trykke på STOP-knappen.

Tidsdefinert modus
Målingen avsluttes når den innstilte tiden er utløpt, uavhengig av resultatet. Du har opptil 99 timer og 59 minutter til rådighet!

Brukerdefinert modus
Når du fjerner alle flyktige stoffer fra en prøve, skal massen per definisjon være konstant. Under tørkingen defineres prøvens tørrmasse av en betingelse: Hvis prøvens masse er stabil innenfor 1 mg i løpet av observasjonstiden (Auto 1-5), anser vi at alle flyktige komponenter er fjernet fra strukturen.

In order to play the video, you need to accept marketing cookies. Click here.