Pizzavekt

De store pizzakjedene er meget opptatt av at produksjonen skjer etter faste oppskrifter.  Dette for å sikre at de ulike typer pizzaer innehar identisk mengde av ulike ingredienser, uavhengig av hvilken restaurant man kjøper den fra, samt også for å ha kontroll på vareforbruket.

Midrics Pizzavekt brukes i dag i omtrent hvert eneste pizzakjøkken i hele landet.

Vekten er utstyrt med fotpedal for rask tarering mellom hver ingrediens, og er velegnet for bruk i  storkjøkken.

Enkel og hurtig i bruk, fotpedal for tarering

Nøyaktig og robust

Stort LCD med bakgrunnsbelysning

Tysk kvalitet