Registrering av vekt med Weimonitor

Programvaren WeiMonitor gir deg mulighet til overvåke og registrere vekt.

 • Brukervennlig og enkel programvare.
 • WeiMonitor kan kommunisere med alle vektindikatorer, vekter og kranvekter fra Dini Argeo.
 • WeiMonitor varsler brukeren direkte om data er registrert eller ikke.
 • Det er mulig å tilpasse programmet, sette inn egen logo og oversette brukergrensesnittet til eget språk (.ini-fil).
 • Kommunikasjon med de viktigste kommunikasjonsmodusene: RS232, USB, Ethernet-Wifi (TCP-IP).
 • Veiedata kan eksporteres/lagres som tekst eller Excel fil.
WeiMonitor datablad
 • Visning av vekt, med mulighet for å styre den halvautomatiske tareringen ved hjelp av en egen tast.
 • Manuell registrering ved å trykke på en valgfri tast på PC-en eller direkte på vekten.
 • Automatisk registrering i en bestemt tidsperiode, med programmerbar avlesningsfrekvens.
 • Lagring av data i en tekstfil (.txt) eller Excel-fil (.xls).
 • Tastaturemulering, for å legge inn dataene direkte i det åpnede Windows-programmet, noe som gjør det mulig å fylle ut notater, dokumenter, fakturaer osv.
 • Godkjent funksjon med registrering av ID-vekten (det krever alibi-minnet inne i indikatoren).