Myrias vektprogram

Myrias™ integrert programvareløsning

Myrias® er en bedriftsprogramvare som er utviklet for å hjelpe bedrifter i alle bransjer med å forbedre driften, administrere ressurser og skape vekst. Myrias fanger opp, overvåker og rapporterer vekt- og prosessdata – slik at bedrifter kan utnytte innsikt i skaladata og ta mer informerte og strategiske beslutninger.

Myrias-programvaren kan bidra til å redusere kostnader, opprettholde produktkvaliteten, sørge for materialsporbarhet og sikre overholdelse av lover og regler. Med Myrias kan du enkelt starte og stoppe jobber, få umiddelbar tilgang til live-rapporter og gjennomgå KPI-data. Rapporter kan genereres i sanntid lokalt eller eksternt for datatilgang fra flere steder.

Fordi Myrias er en modulbasert programvareplattform, kan alle anlegg tilpasse programvaresystemet slik at det passer til deres unike prosesser. Anleggsledere kan bruke moduler som batchformulering, kontrollveiing, offline prøvetaking og mer for å skape det ideelle systemet for deres virksomhet.

Krav til maskinvare
Myrias-programvaren kan brukes med mange forskjellige maskinvareenheter og integreres med eksisterende eldre systemer som oppfyller minstekravene. Den er også tilgjengelig på flere språk og kan installeres på en frittstående Windows-PC eller kjøres fra en sentral server med nettverkstilkoblede arbeidsstasjoner.

Sporbarhet av data
Velg mellom en SQL-database eller Myrias’ egenutviklede filbaserte database, eller bruk begge til å lagre og behandle informasjon. Integrer enkelt Myrias med ERP- og MRP-systemer fra tredjeparter. Filimport fra tredjepartssystemer forenkler dataintegrasjonen fra eksisterende programvaresystemer til Myrias.

 • Modulbasert processtyring skaper det beste systemet for hvert anlegg
 • Full sporbarhet for materialer
 • Omfattende rapporter i sanntid
 • Overvåker kostnader, produktkvalitet og overholdelse av regelverk
 • Kan integreres med tredjepartssystemer
 • SQL-database eller proprietær filbasert database
Myrias datablad

Myrias leveres i ulike versjoner med mange tilleggsmoduler, som f.eks disse:

Batch Veiing – Reseptveiing

Nøyaktig veiing av ingredienser i batcher, blandinger og mikser. Oppnå jevn kvalitet, redusert svinn, bedre kostnadskontroll og full sporbarhet ved veiing og måling av ingredienser for faste oppskrifter.

 • Viser oppskriftsmetode
 • Sikrer konsistent kvalitet
 • Reduserer svinn
 • Viser HACCP-meldinger og produksjonsinformasjon
 • Full sporbarhet for veiing og måling av ingredienser
 • Automatisk beregning av ingrediensvekter for ikke-standardiserte batchstørrelser

Offline prøvetaking

Oppnå presis kontroll over påfylling av pakninger for å oppfylle lovpålagte krav og begrense tap av fortjeneste. Kraftig diagnostikk bidrar til å karakterisere fylleytelse og minimere problemer med variasjoner i fylling.

 • Advarsel til operatøren vises ved individuelle og kollektive brudd på fyllingsmål, med beregnede fyllingsjusteringer for å opprettholde kontrollkravet
 • Inkluderer bibliotek med statistiske kontrollstrategier
 • Lagrer sikre registreringer for gjennomsnittsvekt, minimumsvekt og andre lovpålagte krav, samt for SPC og kvalitetskontroll
 • Densitetskonvertering for væskefyllinger
 • Karantenemodul tilgjengelig for å registrere håndtering av defekter

Tilleggsmoduler:

 • Sjekkveiing
 • Telling
 • Avfall
 • Sporbarhet
 • Merking 
 • Snittveiing
 • Resept veiing
 • Lagerkontroll

 

Myrias

In order to play the video, you need to accept marketing cookies. Click here.