Radag MA X7 tørkevekt

Tørkevekt

MA.X7.IC.A-serien har en brukervennlig berøringsskjerm i farger. Kontrollpanelet kan konfigureres fritt ved hjelp av hurtigtaster, valgbare  informasjonsfelt og programmerbare etiketter. Tørkeprosessen kan utføres ved en hvilken som helst temperatur, og takket være databaser kan en bestemt tørkeprosess stilles inn for et spesifikt produkt.

 • Automatisk åpning og lukking av tørkekammeret
 • 7″ kapasitiv touchskjerm i farger
 • Moderne grensesnitt
 • Ukomplisert, intuitiv betjening
 • Programmerbart display
 • Tørkeprofiler (standard, mild, trinnvis, hurtig)
 • GLP/GMP-utskrifter/rapporter
 • Repeterbare og tilpassede applikasjoner

 

DATABLAD MA 50 X7
KATALOG MA 50 X7

Kapasitet og temperatur

MA.X7.IC.A har en maksimal kapasitet fra 50 g/0,1 mg til 210 g/0,1 mg. Fuktighetsinnholdet måles med en nøyaktighet på 0,01 % (0,001 % for prøver større enn 1,5 g). Maksimal tørketemperatur er 160˚C (det finnes en fuktanalysator med maksimal temperatur på 250˚C som tilleggsutstyr).

Resultater

Resultatene som oppnås ved hjelp av tørkevekten(det endelige resultatet av tørkeprosessen):

 • % M – massetapet i %; viser den registrerte masseendringen under tørkeprosessen, uttrykt i prosent.
 • % D – tørr masse oppnådd under tørkeprosessen, uttrykt i prosent; resultatet er den delen av prøven som er igjen på vektskålen etter at fuktigheten har fordampet.
 • % R – forholdet mellom fuktighetsinnhold og tørr masse, oppnådd under tørkeprosessen, uttrykt i prosent; resultatet er den delen av prøven som har fordampet under tørkeprosessen.
 • g – prøvens masse etter tørking.

In order to play the video, you need to accept marketing cookies. Click here.