Smartweight programvare

Få registrert alle dine veiinger på varetype og størrelse. Smartweight beregner størrelsen automatisk i forhold til de vektgrensene som er koblet til varen. Installer på en PC, koble til vekta og sett igang med registrering. Meget enkelt, ett skjermbilde og lagring uten database. Enkelt å opprette egne varer/veieobjekter, egne vektgrenser m.m.

Lagring av data, rapportering og veielogg
Med Smartweight kan du lagre veiesesjoner, skrive ut rapporter som kan overføres direkte til Excel, PDF, strukturert fil eller lignende. Smartweight kan også logge direkte til en Excelkompatibel fil.

Support og service
Vi skal være best på support og service, dette gjør at du får hjelp når du trenger det. Egen vakttelefon sørger for at du når oss også utenom ordinære åpningstider (eget tastevalg under vårt hovednummer: 64 83 67 50).

Nye funksjoner og forbedringer
Vi jobber kontinuerlig med å lage nye funksjoner og forbedre de eksisterende.
Om du har spesielle ønsker til endringer/tilpasninger i programmet så ta kontakt med oss, vi fikser det meste.