Bygget for kontrollveiing

Akselvekten veier biler i bevegelse på en pålitelig måte og er egnet for kontrollveiing, kontroll av overbelastning og trafikkovervåking.

Tamtron Scalex DW600 akselvekt er utviklet for kontrollveiing. Den veier biler mens de kjører over en vektbro. Dette gjør det mulig for fabrikker og anlegg å overvåke trafikken. Det muliggjør trafikkkontroll på trafikksteder som er åpne døgnet rundt, slik som grenseovergangsstasjoner og havner.

 

 • Veier biler mens de er i bevegelse
 • Nøyaktighet ca. 2%
 • Gir informasjon om akselvekter og totalvekt
 • Rask installasjon
TAMTRON SCALEX DW600 AKSELVEKT

ADMINISTRASJON AV VEIEDATA

Overføring av veiedata kan gjøres i henhold til kundens behov.  For eksempel kan en akselvekt som brukes på en grensestasjon programmeres til å aktivere en alarm når en aksel eller totalvekt overskrider den tillatte grensen.  Vekten kan også kobles til tilleggsutstyr, slik som trafikklys som indikerer overbelastning.

I tilfelle vekten brukes av en fabrikk eller et anlegg, vil vektdata typisk sendes direkte til kundens ERP-, fabrikkautomatiserings- eller faktureringssystem. Informasjonsoverføringen kan være en- eller toveis og avhenger av kundens krav. Veiedata administreres med Scaleit W8, som inneholder funksjonalitet for ulike bruksområder og miljøer, eller mScale skybasert programvare.   Allsidige funksjoner for rapportering er en integrert del av alle Tamtrons programplattformer

Tamtron Scalex DW600 Axle Scale

TOTALLØSNING I HENHOLD TIL KUNDENS BEHOV

Bilvektløsningen kan alltid skreddersys for å passe hver enkelt kundes behov. Den overordnede løsningen kan inkludere tilleggsfunksjoner, slik som:

 • Bommer
 • Trafikklys
 • Oppvarming av vektbro
 • Sjåførterminal
 • ID-kortsystem
 • Stordisplays
 • Skiltidentifikasjon
 • Telefon hotline
 • Callingsystem
 • Strålingsporter
 • ATEX-sertifiserte systemer, som veieceller og koblingsbokser
Tamtron Scalex DW600 Axle Scale