Cibe Lodd

Vi kan tilby enkle lodd, sett med lodd, kalibrering, kofferter og tilbehør. TAMTRON lagerfører også egne kontrollodd i alle størrelser, både enkeltvis og i sett.

Den internasjonale organisasjonen for Legal Metrologi har definert inndelingen av vekter i nøyaktighetsklasser i forhold til feilen på selve vekten.
Hvis en vekt skal settes opp og kontrolleres for kalibrering, er det nødvendig å ha vekter med en feil som er mindre enn 1/3 av inndelingen av den aktuelle vekten.

Forenklet kan vektklassene klassifiseres på følgende måte:

– M2: for kontroll av vekter med opptil 5000 delinger (III)
– M1: for kontroll av vekter med opptil 10 000 delinger (III)
– F2: for kontroll av vekter med opptil 30 000 delinger (II)
– F1: for kontroll av vekter med opptil 100 000 delinger (II)
– E2: for kontroll av vekter med opptil 500 000 delinger (I)
– E1: for kontroll av vekter med mer enn 500 000 delinger.

LODD katalog