Med en tablet (mobil PC) kan du ta med deg vektprogrammet ut på anlegget og registrere eller korrigere veiinger på stedet. Man kan hente opp en veiing, opprette nye varelinjer, legge til en fraksjon, fotografere og lagre aktuell veiing sammen med foto.