Veier trelast i bevegelse

En vekt som er utviklet for kvalitetssikring og materialstyring ved å veie tremateriale i bevegelse på en nøyaktig og rask måte. Vektinformasjonen kan overføres til selskapets systemer i sanntid.

TAMTRON ONE POWER TØMMERVEKT
 • Nøyaktig 1 – 2 %
 • Dynamisk veiing under under normal drift
 • Enkel og rask installasjon
 • Enkel service og kalibrering
Tamtron One Power Vekt gjør sanntidsinformasjon om kvaliteten og kvantiteten på treverk tilgjengelig for bedriften.

OVERVÅKING AV KVALITETEN OG KVANTITETEN PÅ TRELASTEN

Tamtron One Power veier trelast under løfting, normal bevegelse og lasting av materialer. Vekten letter håndtering av trematerial og akselererer driften ved å overføre informasjonen om veiing til ERP og andre systemer innen sagbruk og flisverk i sanntid.

Vekten brukes til å gjøre verifisering av kvaliteten på tømmer enklere. Materialer kan veies under vann for å måle densiteten til tømmeret ved bruk av vekten. Vekten har en egen funksjon for veiing under vann.

Tamtron One Power Log Handler Scale

ADMINISTRASJON AV VEIEDATA:

Tamtron One Power gir virksomheter muligheten til å overføre informasjon om trelasten som håndteres for videre bruk på en enkel måte. Veiedata fra vekten brukes til kontinuerlig overvåking av mengden og kvaliteten.

 • Integrasjon med ERP og andre systemer er mulig med det formål å sikre pålitelig dataoverføring og tilgang til rapporter og overvåking av driften i sanntid.
 • Kan kobles til skytjeneste for veiedata der veieinformasjonen finnes tilgjengelig i sanntid
 • Kan integreres i en innebygd PC
 • Veiedata kan kompileres i den samme datastrukturen som brukes av alle Tamtron-vekter, slik som hjullastervekter og tradisjonelle vekter

MODELLER

Tamtron One Power Log Handler vekt er tilgjengelig med et avansert One Power-instrument for veiing eller med en PC-versjon som kan integreres i innebygd PC.

Power PC

 • Minne for 10 000 kvitteringer
 • Integrasjon med ERP og andre systemer

One Power 300i 

 • 12 hovedminner for forskjellige materialer og andre data knyttet til veiing, med kapasitet til å lagre 10 000 minneelementer
 • Dataoverføring på internett