DShop lagersystem fra Digi Sens.

Et lukket lagerrom eller en frittstående lagercontainer. Hvert eneste uttak eller retur av varer knyttes automatisk opp mot en bruker. Ansatte som skal ha tilgang utstyres med et RFID-kort og DShop har hele tiden oversikt over alle lokasjoner og sender disse data til skybasert server.

Lagertelling foretas hele tiden ved hjelp av vekthyller. Lagerstatistikk, innkjøpsordre og adgangsrettigheter er kontrollert sentralt og enkelt via en pc. Oversikt over all aktivitet som har vært i DShop er til enhver tid tilgjengelig, selv om det er flere lokasjoner.

DShop er velegnet for distribusjonslager og/eller kommisjonslager. Systemet samler lagerstatus på alle lokasjoner automatisk og informerer om hvert enkelt uttak eller retur med navn på bruker, samt tid og dato for besøket. Det modulbaserte designet på systemet gjør at det kan benyttes i mobile containere eller i dedikerte rom hvor man ønsker å ha et ubetjent, men samtidig overvåket lager for brukere.

Fordeler med DShop:

  • Ingen tidkrevende innsjekk og utsjekk rutiner, uttak og retur registreres automatisk
  • Tilgjengelig for brukerne 24/7
  • Ingen prosedyrer som kan glemmes og forstyrre logistikken
  • Jevnlig automatiske varetellinger
  • Ingen tap av produksjonstid eller forsinkelser på grunn av manglende deler  –  e-nventory® kan opprette automatiske innkjøpsordre når nivå er under minimum
  • Leverandør vil kunne ha oversikt (online) over kundens lagerbeholdning
  • Større sikkerhet for riktig antall på lager, med mindre oppbundet kapital

Velg blant 4 ulike typer hyller, avhengig av ønsket antall vekter pr hylle – alt fra 1 stk til 8 stk. Lag din egen «shop» med kombinasjoner av ulike typer hyller. Det finnes også en vekthylle for Europall, samt en kontroll-enhet for overvåkning og kommunikasjon. Se bilder av disse i Produktgalleri ovenfor.

 

"The DShop helps our employees every day in intralogistics and supports the digitalization of downstream processes. We can now use released resources efficiently in the value chain, so that the investment has paid of within a short time."

In order to play the video, you need to accept marketing cookies. Click here.