I.DRAWER 4.0

Hvert eneste uttak eller hver eneste retur av varer vil bli knyttet opp mot en bruker og kostnadssenter. Brukerne er utstyrt med et RFID-kort for adgangskontroll og systemet har hele tiden full oversikt over hvor mye som ligger på de ulike lokasjoner og sender disse dataene videre til en skybasert server.

Lagernivå , innkjøp og adgangskontroll kontrolleres sentralt og enkelt ved hjelp av programvaren. En komplett oversikt  over all aktivitet er tilgjengelig når som helst og fra hvor som helst, også på steder hvor det er flere lokasjoner.

Fordeler med I.DRAWER 4.0

  • Opptil 240 vektposisjoner
  • Ingen prosedyrer for innsjekk og utsjekk, uttak og retur blir automatisk registrert
  • Jevnlig automatisk varetelling
  • Tilgjengelig for brukerne 24/7
  • Tilgang kan begrenses til utvalgte brukere
  • Ikke tap av produktivitet eller forsinkelser på grunn av manglende deler  –  kan automatisk opprette en innkjøpsordre
  • Artikler kan enkelt fjernes og fylles på

 

In order to play the video, you need to accept marketing cookies. Click here.