Radag MA R tørkevekt

Tørkevekt

MA R er utstyrt med et helt nytt LCD-display med en ekstra tekstlinje for informasjon, som tilleggsmeldinger og data, f.eks. produktnavn eller taraverdi.

Ved hjelp av piktogrammer signaliserer tørkevekten hvilken modus som er aktivert, datatilkobling og funksjoner, både balanse- og servicefunksjoner.

MA.R-serien er utstyrt med ulike grensesnitt:

  • RS232,
  • USB type A
  • USB type B
  • Wi-Fi®
DATABLAD MA

Resultater

Resultatene som oppnås ved hjelp av tørkevekten (det endelige resultatet av tørkeprosessen)

 

  • % M – massetapet i %; viser den registrerte masseendringen under tørkeprosessen, uttrykt i prosent.
  • % D – tørr masse oppnådd under tørkeprosessen, uttrykt i prosent; resultatet er den delen av prøven som er igjen på vektskålen etter at fuktigheten har fordampet.
  • % R – forholdet mellom fuktighetsinnhold og tørr masse, oppnådd under tørkeprosessen, uttrykt i prosent; resultatet er den delen av prøven som har fordampet under tørkeprosessen.
  • g – prøvens masse etter tørking.
  • Informasjonsutvekslingen i systemet skjer ved hjelp av en toveis USB-port. Det er mulig å importere og eksportere databaser ved hjelp av minnepinne.

 

 

In order to play the video, you need to accept marketing cookies. Click here.