APACHE DWS 520 kolliskanner

Tamtron kan levere ulike DWS skannere for dimensjonering av små og store artikler for optimalisering av stamdata eller for fraktberegning.

Systemet kan integreres i eksisterende transportbane/sorteringsanlegg med eller uten motorisert drift av rullebane eller som et frittstående mobilt system.

 • Dimensjoner, bilde og vekt overføres automatisk til kundens IT system gjennom definerte grensesnitt
 • Måleområde opp til 300 x 90 x 90 cm.
 • Vekt kapasitet opp til 90 kg.
 • Måler alle typer gods og emballasje.
Apache DWS

 

Fleksibel kolliskanner

 • Volum og vektregistrering samt (valgfri) fotografering med et tastetrykk.
 • Komplett og kompakt enhet for måling og veiing, inkludert håndholdt strekkodeleser.
 • Kan utvides enkelt gjennom en modulbasert løsning.
 • Datoverføring til kundens database – lengde, bredde, høyde, bilde og vekt overføres automatisk til systemet ditt via definerte interface.
 • Typegodkjent for kjøp og salg i henhold til det europeiske måleinstrument direktivet (MID).
 • Avanserte metoder for registrering av masterdata (data utover lengde, bredde, høyde og vekt).
 • Deteksjon av stabelbarhet, konturer- og kantdetektering, transportbarhet og tilstand.

 

In order to play the video, you need to accept marketing cookies. Click here.