Unikt systemet fra AKL-tec som gir deg mulighet til å dimensjonere og veie flere kolli under samme måleramme med automatisk registrering av lengde, bredde, høyde, volum, vekt, bilde og ID. Denne unike løsningen sørger for optimalisering av måleprosessen, økt kapasitet og ikke minst, en mer smidig logistikk som igjen resulterer i økt vareflyt. Løsningen gir deg også mulighet til å kombinere målesoner til en stor målesone med skanning av gods opptil 7 meter. Med høy nøyaktighet og bruk av det siste innen laserteknologi kan vi dimensjonere alle typer gods og emballasje med reflekterende overflate. Systemet oppfyller alle krav i henhold til regelverk for Kjøp & Salg.

  • Dimensjonering av alle typer gods uansett utseende og størrelse.
  • Målesonene kan tilpasses og kombineres som en stor målesone.
  • Måleområde opptil 700 x 250 x 280 cm.
  • Automatisk registrering av mål og vekt kombinert med bilder av godset.
  • Dataoverføring til kundedatabase: dimensjoner, bilder og vekt overføres automatisk via definerte grensesnitt.
Apache Portal Multizone

In order to play the video, you need to accept marketing cookies. Click here.

In order to play the video, you need to accept marketing cookies. Click here.