Den tunga anläggnings- och byggbranschen behöver tillförlitlig vägning, eftersom materialflödena är höga och arbetet krävande. Med dumprar, hjullastare, lastbilsvågar som är utformade för byggarbetsplatser och en användarvänlig digital vågtjänst är vi rätt partner för jordförflyttning och annan byggnation.

Våra vägningslösningar gör det enkelt att samla in och analysera exakta vägningsdata – från det material som lastas till lastningspunkten. Vägning ger värdefull information och hjälper till att effektivisera hela processen: lastspårningen blir mer lätthanterlig, faktureringen går snabbare och hanteringen av materialflödet blir enklare. Lasten kan vägas under maskinens ordinarie drift utan behov av extra stopp. Stålvågarna är konstruerade för att uppfylla olika branschers krav och fungera under extrema förhållanden.

Vägningsdata finns tillgängliga i realtid på Tamtrons molntjänst eller kan integreras i företagets ERP-system.

Fördelar

  • Samla in och analysera exakta vägningsdata
  • Spåra laster på ett enkelt sätt.
  • Underlätta rapportering mellan parter.
  • Optimera effektiviteten på arbetsplatsen genom att spåra scheman och mängder av material som lastats.
  • Snabbare och mer affärsmässigt validerad fakturering.
  • Gör affärerna transparenta och rättvisa för alla parter.
  • Hantera materialflöden utan ansträngning.
Earth Moving

On-Board vägningslösningar för jordförflyttnings- och byggindustrin

Tamtrons maskin- och lastbilsvågar för lastning och lossning av material, liksom deras programvara, är kommersiellt godkända. Lastbilsvågar klarar tunga och hektiska vägningsoperationer. Tack vare sin högre konstruktion kan vågarna också stå emot snö och andra material som kan transporteras på fordonens hjul, vilket påverkar deras tillförlitlighet.

Vågar som är lämpliga för anläggnings- och byggindustrin kan utföra mycket noggrann vägning och överföra data direkt till molnet. Tamtrons digitala vågtjänst mScales tillhandahåller en platsoberoende hubb för hantering av flera lastbilsvågar. Den förbättrar kvaliteten, konsekvensen och spårbarheten i vägningsprocessen. För internationella miljöer kan mScales-tjänsten även tillhandahållas på andra språk och finns för närvarande tillgänglig på sex olika språk.

Förutom vägningslösningar för maskiner erbjuder vi operatörer inom jordförflyttnings- och byggbranschen Drymix-konceptet, som möjliggör den bästa doseringstekniken, särskilt för tillverkare av murbruk och andra material. Konceptet bygger på innovativ teknik och säkerställer dynamisk doseringsnoggrannhet, utmärkt användbarhet, låga underhållskostnader och en enhetlig slutprodukt med minimalt avfall.

Behöver du hjälp med dina schaktnings- och anläggningsarbeten?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig