Gruvor och metallraffinaderier arbetar utan avbrott varje dag året runt. Materialflödena är höga och råvarorna är tunga och ofta mycket värdefulla. Maskiner och utrustning måste vara exakta, tillförlitliga och hållbara, med långsiktig support från tillverkaren för att hålla dem igång.

Tamtrons avancerade vägnings- och doseringslösningar och digitala tjänster förbättrar hanteringen av materialflöden inom gruv- och metallbearbetningsindustrin och ger betydande ekonomiska fördelar genom att automatisera traditionella manuella vägningssteg. Tamtrons lösningar har också utvecklats för att tillgodose behoven inom den framväxande batterimetallindustrin.

Vägningslösningarna hjälper till att övervaka volymerna av hanterat material, kontrollera lagernivåer, spåra operatörernas arbetsflöden och använda vägningsdata för att förbättra verksamhetens effektivitet.

Fördelar

  • Samla in och analysera exakta vägningsdata.
  • Underlätta lastspårning.
  • Förbättra rapporteringen mellan parterna.
  • Optimera effektiviteten på arbetsplatsen genom att spåra scheman och mängder av material som lastas
  • Snabbare och mer affärsmässigt validerad fakturering.
  • Gör affärerna transparenta och rättvisa för alla parter.
  • Hantera materialflöden utan ansträngning.
  • Öka säkerheten på byggarbetsplatser.
  • Gör dina överföringsprocesser för metallbearbetning kostnadseffektiva och effektiva.
  • Få råd från vägexperter för att optimera din process.

Vägning som en del av gruv- och metallbearbetningsprocesser

Tamtrons tillförlitliga lastbils-, dumper- och truckvågar tillgodoser de krävande vägningsbehoven inom gruv- och metallbearbetningsindustrin. Det finns inget behov av extra stopp på plats, eftersom lasterna kan vägas under ordinarie maskindrift. De digitala tjänsterna hjälper till att övervaka och använda de vägningsdata som samlas in av vågarna i realtid på Tamtrons molntjänst, eller så kan de integreras direkt i företagets ERP-system. Dessutom bidrar de digitala tjänsterna till att minimera säkerhetsriskerna genom att möjliggöra vägning och autentisering från fordonets hytt med hjälp av en mobil enhet.

Tamtrons lösningar är lämpliga för vägning av tunga material som bearbetas inom gruvindustrin. Underhållstjänster säkerställer en lång livslängd. Tamtron erbjuder lossnings- eller fyllningsstationer för storsäckar för hantering av råmaterial. Som doseringsteknik kan silovägning, bandvågsdosering, skruvar, vibratorer eller viktförlustmatare användas efter behov. Olika tekniker har sina fördelar och begränsningar, och det är lämpligt att diskutera frågor om dosering av bulkmaterial med vägningsexperter.

Guide till design av vågar och vägningssystem

Vår guide ger konstruktörer och de som ansvarar för inköp av vågsystem information och råd om behoven av modern design och hur man får ut mesta möjliga av ett vågsystem för att gynna din verksamhet.

Behöver du hjälp med din verksamhet inom gruv- och metallbearbetningsindustrin?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig.