För exakt och tillförlitlig vägning vid insamlingsstället

Optimera sophämtningen med Tamtron RCV Bin Lifter Scale som möjliggör spårning av enskilda kärl och deras vägningsresultat i realtid. RCV Bin Lifter Scale, som är godkänd för kommersiellt bruk och utrustad med fordonsspecifik programvara, effektiviserar arbetsflödena för sophämtning, vilket gör ruttplanering, lastbilsövervakning och verifiering av vägningsresultat ännu mer kostnadseffektivt.

Den nya vägningslösningen har utvecklats i samarbete med XTrack och Digisens och erbjuder effektiva arbetssätt för alla avfallshanteringsföretag. Vågen är utrustad med moderna funktioner som databaserad ruttplanering, inbyggt kamerasystem och tillförlitlig identifiering av sopkärl. Dessa funktioner förbättrar spårning och korrektur av rutter och gör de dagliga processerna mer effektiva.

 

[broschyrer]

Fördelar med Tamtron RCV Bin Lifter Våg

  • Modern funktion för spårning av rutter med kartvy och statistiska data
  • Automatisk RFID-identifiering av soptunnor säkerställer korrekta vägningsresultat för enskilda soptunnor
  • Kamerasystem som ger realtidsdata och förbättrar både säkerheten och noggrannheten vid avfallshämtning
  • Enklare fakturering och effektivare datahantering baserat på tillförlitliga vägningsresultat

 

 

 

Lämplig för sopbilar oavsett typ

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

Tamtron RCV Bin Lifter Våg kan installeras i ett stort antal olika fordonsapplikationer, vilket gör vägningsprocessen mer enkel. Vågen är utformad för att omvandla insamling och vägning av soptunnor till en strömlinjeformad process utan några ytterligare avbrott under arbetet, eftersom den möjliggör vägning av enskilda soptunnor utan några ytterligare processer.

 

 

Tamtron RCV Bin Lifter våg är lämplig för alla sophämtningsfordon med bak-, front- och sidolastare. Det dynamiska systemet installeras i fordonets kärllyftare och vägningen sker dynamiskt längs med lyftet. Lösningen är enkel att montera och när den väl är monterad i ett fordon kräver den mycket lite underhåll.

Utformad i nära samarbete med avfallshanteringsföretag

1. ENKEL ATT INSTALLERA

Tamtron RCV Bin Lifter-våg kan enkelt installeras i ett fordons soptunna när som helst under dess livscykel. Eftersom vågen är OIML-certifierad (Y(a)- och Y(b)-godkännanden) är den också lämplig för kommersiell vägning.

 

2. ENKEL HANTERING AV RUTTER

Tamtron RCV Bin Lifter Scale gör avfallshanteringen enklare tack vare en innovativ ruttstyrningsfunktion. Rutthanteringen görs enkel med XTrack programvara för ruttplanering och optimering som tillhandahåller GIS-gränssnitt för schemaplanering.

 

3. MODERN IDENTIFIERINGSFUNKTION

Tamtron RCV Bin Lifter Scale är utrustad med en RFID-funktion för identifiering av soptunnor, som tillhandahålls av Xtrack, vilket möjliggör identifiering av enskilda soptunnor och deras vikt. Avfallskärlen har sändare för RFID-identifiering, vilket skapar en modern spårning av de insamlade kärlen. Vägningsdata finns tillgängliga i XTracks programvara eller kan integreras ytterligare i kundens egna system.

 

4. TILLFÖRLITLIG VÄGNING MED VIDEOINSPELNING

Videokamerafunktionen är en viktig del av utrustningen i Tamtron RCV Bin Lifter Scale. Den automatiska kamerafunktionen i realtid gör det möjligt att verifiera enskilda vägningshändelser eller spåra rutter och ökar säkerheten för både människor och fordon.

 

5. GODKÄND FÖR KOMMERSIELLT BRUK

Tamtron RCV Bin Lifter Scale är konstruerad för att uppfylla de höga krav på prestanda och tillförlitlighet som ställs vid tung hantering. Vågen uppfyller de rättsliga kraven för handelsbestämmelser, vilket gör att vägningsdata kan användas som underlag för fakturering eftersom vågen är godkänd för kommersiell användning.

 

Öka effektiviteten med digital vägningsdatalösning

Vägningsinformation och resultat som samlas i minnet på Tamtron RCV Bin Lifter Scales kan överföras och användas för affärsverksamhet via molntjänst eller integrering direkt i ett ERP- eller annat system. RFID-identifieringen möjliggör datahantering av enskilda kärl och planering av mer optimala rutter för varje sophämtningsfordon. Videoinspelningsprogrammet stöder hanteringen av vägningsinformation, eftersom det hjälper till att verifiera vägningshändelserna på ett tillförlitligt sätt. Data från andra Tamtron-applikationer kan kombineras med RCV Bin Lifter Scale’s data för att ytterligare effektivisera materialflöden, spåra avfall, förbättra fakturering och ruttplanering.